โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, August 5, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 05-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
The world is getting better at managing extreme weather risk and adapting to the changes brought by the climate crisis. But a new study finds that climate change-fueled flooding and droughts are still getting deadlier and more expensive.
โลกกำลังดีขึ้นในการจัดการความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่รุนแรงและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ แต่ผลการศึกษาใหม่พบว่าน้ำท่วมและภัยแล้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงเป็นอันตรายถึงชีวิตและมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- adapt (v) = ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
- change-fueled (compound) = การเปลี่ยนแปลงเป็นต้นเหตุ/เป็นตัวขับเคลื่อน
- deadlier (adj) = ร้ายแรงถึงชีวิต(เป็นเหตุหรืออาจทำให้เสียชีวิตได้)
- drought (n) = ภัยแล้ง, ภาวะแห้งแล้ง
- expensive (adj) = แพง, ค่าใช้จ่ายสูง


แหล่งข่าว : CNN
The head of Brazil's environmental agency overrode previous expert recommendations from his own organization, when he approved the construction of a controversial highway through the Amazon rainforest last week
หัวหน้าหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของบราซิลได้คว่ำคำแนะนำก่อนหน้านี้ของผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรของเขาเอง เมื่อเขาอนุมัติให้ก่อสร้างทางหลวงผ่านป่าฝนเอมะซอนซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันเมื่อสัปดาห์ก่อน

คำศัพท์ข่าว
- controversial (adj) = ซึ่งแย้งกัน, เกี่ยวกับการโต้เถียง
- override (overrode) = ยกเลิกการตัดสินใจหรือคำสั่งครั้งก่อน
- recommendation (n) = คำแนะนำ(แนวทางปฏิบัติที่ดี จากองค์กร/หน่วยงานที่มีอำนาจ)

No comments:

Post a Comment