โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, August 5, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 05-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
A rare piece of good news for the Great Barrier Reef
ข่าวดีที่หายากสำหรับแนวปะการังเกรทแบริเออร์รีฟ

(CNN)Parts of the Great Barrier Reef have recorded their highest amount of coral cover since the Australian Institute of Marine Science (AIMS) began monitoring 36 years ago, according to a report published Thursday.
(สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น) บางส่วนของแนวปะการังของเกรตแบร์ริเออร์ ทำสถิติจำนวนปะการังปกคลุมสูงสุดนับตั้งแต่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลีย(AIMS) เริ่มเฝ้าสังเกตุเมื่อ 36 ปีที่แล้ว ตามรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี

An AIMS survey of 87 reefs found that between August 2021 and May 2022, average hard coral cover in the upper region and central areas of the reef increased by around one third.
การสำรวจแนวปะการัง 87 แห่งของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลีย พบว่าระหว่างเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2021 ถึงพฤษภาคม ค.ศ.2022 พื้นที่ปกคลุมของปะการังแข็งโดยเฉลี่ยในบริเวณตอนบนและพื้นที่ตอนกลางของแนวปะการังเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งในสาม

It's a rare piece of good news for the world-famous reef, which in March underwent its sixth mass bleaching event.
เป็นข่าวดีข่าวหนึ่งที่หายากสำหรับแนวปะการังที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งในเดือนมีนาคมต้องเผชิญกับเหตุการณ์ฟอกขาวครั้งใหญ่ครั้งที่หกของมัน

AIMS CEO Dr. Paul Hardisty said the results in the north and central regions were a sign the reef could still recover from mass bleaching and outbreaks of crown-of-thorns starfish that feed on coral.
ดร. พอล ฮาร์ดิสตี้ ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลียกล่าวว่า ผลการวิจัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางเป็นสัญญาณว่าแนวปะการังยังคงสามารถฟื้นตัวจากการฟอกขาวครั้งใหญ่และการระบาดของปลาดาวมงกุฎหนามที่กินปะการังได้

However, he emphasized that the loss of coral cover elsewhere in the reef suggests it is still susceptible to threats, like marine heatwaves.
อย่างไรก็ตาม เขาเน้นว่าการสูญเสียปะการังปกคลุมที่อื่นในแนวปะการังแสดงให้เห็นว่ามันยังคงอ่อนไหวต่อภัยคุกคาม เช่น คลื่นความร้อนจากทะเล

The report added that due to climate change, these disturbances that could reverse the progress in coral growth were likely to become more frequent and longer lasting.
รายงานนี้ได้เสริมว่าเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สิ่งรบกวนเหล่านี้ที่สามารถย้อนกลับความก้าวหน้าในการเติบโตของปะการังจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและยาวนานขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- AIMS = สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลีย
- bleaching (n) = การฟอกขาว, การทำให้สีซีด (ขาวขึ้นจากการสัมผัสกับแสงแดดหรือโดยกระบวนการทางเคมี)
- coral cover = ปะการังปกคลุม(มีปะการังมากกว่าอย่างอื่น)
- disturbance (n) = การรบกวน, การก่อความไม่สงบ
- elsewhere (adv) ที่อื่น
- feed on something = กินเป็นอาหาร
- Great Barrier Reef(เกรตแบร์ริเออร์) = ชื่อแนวปะการังของออสเตรเลีย
- rare (adj) = พบเห็นได้น้อย, เกิดขึ้นได้ยาก
- susceptible (adj) = อ่อนแอ, หวั่นไหวง่าย
- underwent (undergo) = อยู่ภายใต้สถานการณ์ยากลำบากที่ต้องเผชิญ, จำเป็นต้องเผชิญ

No comments:

Post a Comment