โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, August 8, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 08-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
The drought-stricken waters of Italy’s Po River are running so low they revealed a previously submerged World War II bomb.
น้ำที่ได้รับผลระทบรุนแรงจากภาวะแห้งแล้งของแม่น้ำโปแห่งอิตาลีกำลังลดต่ำลงมาก จนเผยให้เห็นระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เคยจมอยู่ใต้น้ำ

คำศัพท์ข่าว
- drought-stricken (compound) = ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภาวะแห้งแล้ง
- previously (adv) = ก่อนหน้านี้, เมื่อก่อนนี้
- submerged (adj) = ที่จมลงใต้น้ำ


แหล่งข่าว : EIA_News
Study warns of increased #poaching if road through Brazil’s Igua?u National Park is reopened
การศึกษาเตือนถึงการบุกรุกล่าสัตว์ในเขตหวงห้ามเพิ่มขึ้น หากถนนผ่านอุทยานแห่งชาติอีกวาซูของบราซิลถูกเปิดขึ้นอีกครั้ง

คำศัพท์ข่าว
- poaching (n) = การบุกรุกล่าสัตว์ในเขตหวงห้าม
- warn (v) = เตือน, เตือนภัย


แหล่งข่าว : dwnews
The Horniman Museum in London has agreed to return a collection of looted Benin Bronzes, saying it is clear the objects had been "acquired through force" by British colonial troops.
พิพิธภัณฑ์ฮอร์นิมันในลอนดอนได้ตกลงที่จะคืนของสะสมแผ่นโลหะปฏิมากรรมเบนิน บรอนซ์ส์ที่ถูกฉกชิงมา โดยกล่าวว่าเป็นที่ชัดเจนว่าสิ่งของดังกล่าว “ได้มาด้วยการใช้กำลัง” โดยกองกำลังอาณานิคมของอังกฤษ

คำศัพท์ข่าว
- acquire (v) = ได้มาซึ่ง, หามาได้
- Benin Bronzes = ทองสัมฤทธิ์เบนิน หรือ เบนินบรอนซ์ เป็นกลุ่มแผ่นโลหะประติมากรรมนับพันชิ้น
- collection (n) = สิ่งของที่รวบรวมไว้, การเก็บรวบรวม
- colonial (adj) = เกี่ยวกับเมืองขึ้น, อาณานิคม
- loot (v) = ปล้นสะดม (ฉก/ชิง/ขโมยทรัพย์สินในช่วงการจลาจลหรือสงคราม)


แหล่งข่าว : Reuters
ICYMI: BP's second quarter profit soared to more than $8.4 billion, its highest in 14 years. This brings the second quarter profit tally for the top Western oil and gas companies to $59 billion
เผื่อว่าคุณพลาดไป: กำไรไตรมาสที่สองของบริษัทบีพีพุ่งขึ้นเป็นกว่า 8.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 14 ปี ทำให้ผลกำไรในไตรมาสที่สองของบริษัทน้ำมันและก๊าซชั้นนำของตะวันตกเพิ่มขึ้นถึง 59 พันล้านดอลลาร์

คำศัพท์ข่าว
- ICYMI (In case you missed it) = เผื่อว่าคุณพลาดไป(อดดู, ไม่ได้เห็น)
- profit (n) = กำไร, ผลประโยชน์
- quarter (n) = ไตรมาส(ช่วงละสามเดือนของหนึ่งปี), หนึ่งในสี่ส่วน, 25เปอร์เซ็นต์
- soar (v) = ทะยาน, ลอยโด่ง, พุ่งพรวดขึ้น, เพื่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

No comments:

Post a Comment