โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, August 8, 2022

Spotted lanternfly แมลงตัวป่วนอเมริกาเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยคำศัพท์ข่าวที่ใช้ร่วมกัน
- spotted (adj) = เกี่ยวกับลักษณะจุด, ลายจุด
- spotted lanternfly/ Lycorma delicatula = จักจั่นงวงแดงลายจุด, เพลี้ยลายจุด


แหล่งข่าว : New York Times
The spotted lanternfly, an invasive insect that New Yorkers are under scientists’ orders to kill without mercy, is back. People have posted real-time social-media reports of lanternflies swarming areas in New York City and New Jersey.
จักจั่นงวงแดงลายจุด แมลงรุกรานชนิดหนึ่งที่ชาวนิวยอร์กอยู่ภายใต้คำสั่งของนักวิทยาศาสตร์ให้ฆ่าอย่างไม่ต้องให้ความปราณีกลับมาแล้ว ผู้คนได้ลงรายงานสดพื้นที่ของฝูงจักจั่นงวงแดงในรัฐนิวยอร์กซิตี้และนิวเจอร์ซีย์ทางสื่อสังคมออนไลน์

คำศัพท์ข่าว
- mercy (n) ความเมตตา, ความปราณี
- social-media (compound) = โซเชียลมีเดีย, สื่อสังคมออนไลน์
- kill (v) = ฆ่า, สังหาร, ปลิดชีพ
- real-time (compound) = เรียลไทม์, สถานการณ์สด, ดำเนินการคู่แบบนาทีต่อนาที, เวลาจริงระหว่างกระบวนการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- swarming (adj) = เกี่วกับการรวมตัว, การจับกลุ่มหนาแหน่น

หมายเหตุ spotted lanternfly อยู่ในวงศ์แมลงเขตร้อน พื้นที่ใดที่พบแมลงประเภทนี้จะจัดเป็นเขตกักกัน เนื่องจากขยายพันธุ์เร็วและสร้างความเสียหายหายอย่างมากต่อพืชผลและไม้ประดับเช่นองุ่น เมเปิ้ล วอลนัทสีดำ


แหล่งข่าว : New York Times
Remember this bug?
จำแมลงนี้ได้หรือไม่

The spotted lanternfly, an invasive predator insect, is being sighted again in New York City and New Jersey, and the government wants us to kill it.
จักจั่นงวงแดงลายจุดที่เป็นแมลงนักล่ารุกราน กำลังถูกพบตัวอีกครั้งในรัฐนิวยอร์กซิตี้และนิวเจอร์ซีย์ และรัฐบาลต้องการให้เราฆ่ามัน

คำศัพท์ข่าว
- invasive (adj) = ลุกลาม, ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว(แผล/การติดเชื้อ)
- predator (n) = สัตว์ผู้ล่า, สัตว์ใหญ่ผู้ล่าเนื้อสัตว์เล็กเป็นอาหาร, คนหาประโยชน์จากคนอื่น
- spotted lanternfly/ Lycorma delicatula = จักจั่นงวงแดงลายจุด, เพลี้ยลายจุด

No comments:

Post a Comment