โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, August 7, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 07-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
WATCH: South Korean researchers have developed ‘electronic tattoo ink’ made of liquid metal and carbon nanotubes that can help monitor heart rates and other vital health signs
ดู: นักวิจัยชาวเกาหลีใต้ได้พัฒนา 'หมึกสักอิเล็กทรอนิกส์' ที่ทำจากโลหะเหลวและท่อคาร์บอนขนาดจิ๋วที่สามารถช่วยเฝ้าสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจและสัญญาณชีพที่สำคัญอื่นๆ

คำศัพท์ข่าว
- develope (v) = พัฒนา
- monitor (v) = จับตา, เฝ้าดู, สังเกตการณ์
- vital (adj) = สำคัญยิ่ง, จำเป็นมาก(จำเป็นสำหรับความสำเร็จหรือการดำรงอยู่ต่อไปของบางสิ่ง)


แหล่งข่าว : New York Times
Walking for just two to five minutes after a meal can have a significant impact in moderating blood sugar levels, a new analysis found.
การศึกษาใหม่พบว่าการเดินแค่สองถึงห้านาทีหลังอาหารสามารถมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในการลดระดับน้ำตาลในเลือด

คำศัพท์ข่าว
- analysis (n) = การวิเคราะห์, การวิจัย, การศึกษา
- significant (adj) = มีนัยสำคัญ, มากพอที่จะสังเกตได้, มากพอสมควร
- moderating (adj) = ลดระดับ, เบาบางลง


แหล่งข่าว : Reuters
WATCH: A Tokyo clothing maker has teamed up with veterinarians to create a wearable fan for pets who can’t shed their fur coats during the summer
ดู: ผู้ผลิตเสื้อผ้าในโตเกียวร่วมมือกับสัตวแพทย์เพื่อสร้างพัดลมที่สวมใส่ได้สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ไม่สามารถผลัดขนออกได้ในช่วงฤดูร้อน

คำศัพท์ข่าว
- wearable (adj) = ที่สามารถสวมใส่ได้
- team (v) = ตั้งกลุ่ม, ร่วมมือ
- shed (v) = ปลด, กำจัดออก, ผลัดออก
- fur coat (n) = เสื้อขนสัตว์


แหล่งข่าว : NewsfromScience
Researchers have made artificial mouse embryos from stem cells—no sperm or eggs required—and used an innovative bioreactor to nurture their creations for longer than any previous embryo models.
นักวิจัยได้ทำเอ็มบริโอของหนูเทียมจากสเต็มเซลล์ โดยไม่ต้องใช้สเปิร์มหรือไข่และใช้เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพที่เป็นนวัตกรรมเพื่อหล่อเลี้ยงผลงานของพวกเขาได้นานกว่าตัวอ่อนรุ่นก่อน ๆ

คำศัพท์ข่าว
- artificial (adj) = เทียม, ประดิษฐ์ขึ้นเอง, สร้างเลียนแบบธรรมชาติ
- creation (n) = การสร้าง, การประดิษฐ์, ผลงาน
- embryo (n) = เอ็มบริโอ, ตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิต
- nurture (v) = ฝึกฝน
- bioreactor (n) = เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ


แหล่งข่าว : CNN
Anyone wanting to summit Europe's tallest peak, Mont Blanc, may soon have to put up a €15,000 deposit to cover possible rescue and funeral costs under plans announced by a local mayor fed up with the "contempt" of risk-taking climbers.
ใครก็ตามที่ต้องการขึ้นจุดสูงที่สุดของยุโรปซึ่งก็คือภูเขามงต์บลองค์ ในไม่ช้านี้อาจต้องวางเงินมัดจำ 15,000 ยูโรเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการกู้ภัยและพิธีศพที่อาจเกิดขึ้น ภายใต้แผนที่ประกาศโดยนายกเทศมนตรีท้องถิ่นที่เบื่อหน่ายกับ "การดูหมิ่น" ของนักปีนเขาเสี่ยงภัย

คำศัพท์ข่าว
- contempt (n) = การดูถูก, คำปรามาส, คำสบประมาท
- have to = จำเป็นต้อง (ด้วยเหตุจำเป็น, ต้องทำด้วยความฝืนใจ)
- Mont Blanc = มงต์บลองค์(ภูเขาสีขาว เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในยุโรปตะวันตก
- risk-taking (n) = อยู่ในภาวะที่เสี่ยงภัย
- summit (n) = สุดยอด, บนยอด, การประชุมผู้นำ

No comments:

Post a Comment