โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, August 10, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 10-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Environmental Investigation Agency
Today, on WorldLionDay, news that the West African lion population faces extinction, with just 34 left in Nigeria
วันนี้ เนื่องในวันสิงโตโลก มีข่าวว่าประชากรสิงโตแอฟริกาตะวันตกกำลังจะสูญพันธุ์ โดยเหลือเพียง 34 ตัวในไนจีเรีย

คำศัพท์ข่าว
- extinction (n) = สาบสูญ, การสูญพันธุ์
- population (n) = ประชากร/จำนวนประชากร (ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตแดนทางการเมืองหรือภูมิศาสตร์)


แหล่งข่าว : Reuters
Brazil vowed last year to halt deforestation by 2030, yet the number of fires burning in the country's Amazon rainforest hit a 15-year high in June. Here are some factors driving destruction of the world's largest rainforest
บราซิลให้คำมั่นเมื่อปีที่แล้วว่าจะยุติการตัดไม้ทำลายป่าภายในปี 2030 แต่ทว่าไฟจำนวนมากยังลุกไหม้อยู่ในป่าฝนอเมซอนของประเทศแตะระดับสูงสุดในรอบ 15 ปีในเดือนมิถุนายน นี่คือปัจจัยบางประการที่ผลักดันการทำลายป่าฝนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

คำศัพท์ข่าว
- deforestation (n) = การตัดไม้ทำลายป่า
- destruction (n) = การทำลาย(ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากอาจไม่สามารถกู้คืนได้)
- factor (n) = ปัจจัย, ส่วนประกอบ, ตัวประกอบ
- halt (v) = หยุดนิ่ง, หยุดกระทำ
- rainforest (n) = ป่าฝน(พื้นที่ป่าหนาทึบในเขตร้อนซึ่งมีฝนตกมาก)
- Yet = แต่ท่ว่า, แต่ก็


แหล่งข่าว : CNN
As children resume making friends in person, they may need some additional assistance in connecting with others. Here are some ways to approach this latest challenge.
เมื่อเด็กๆ กลับมามีเพื่อนใหม่ พวกเขาอาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการติดต่อกับผู้อื่น ต่อไปนี้คือวิธีเข้าถึงความท้าทายล่าสุดนี้

คำศัพท์ข่าว
- in person = เจอกันแบบตัวจริง / เจออย่างตัวเป็นๆ/ ด้วยตัวเอง
- resume (v) = กลับมาเริ่มใหม่
- to make friends = ผูกมิตร, เริ่มต้นความสัมพันธ์ฉันมิตรที่จะเป็นเพื่อนกับใครสักคน


แหล่งข่าว : Reuters
Japan weather bureau: 60% chance of La Nina continuing through early winter
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น: โอกาส 60% ที่ปรากฏการณ์ลานีญาจะดำเนินต่อไปจนถึงต้นฤดูหนาว

คำศัพท์ข่าว
- weather bureau (n) = สำนักงานอุตุนิยม, สำนักพยากรณ์
- La Nina = ลานีญา ความผันผวนของสภาพอากาศซึ่งทำให้เกิดวิกฤติความแห้งแล้งทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ และเกิดฝนตกหนักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

No comments:

Post a Comment