โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, August 10, 2022

อดีตประธานาธิบดีศรีลังกาขอเข้าไทยเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
Sri Lanka's ousted president, Gotabaya Rajapaksa, is expected to arrive in Thailand on Thursday, seeking temporary shelter in a second Southeast Asian country after fleeing his island nation last month amid mass protests
ประธานาธิบดีโคทาบายา ราชปักษา ที่ถูกขับไล่ของศรีลังกา คาดว่าจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันพฤหัสบดีนี้ เพื่อหาที่พักชั่วคราวในประเทศที่สองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากหลบหนีออกจากประเทศที่เป็นเกาะของเขาเมื่อเดือนที่แล้ว ท่ามกลางการประท้วงจำนวนมาก

คำศัพท์ข่าว
- mass (adj) = จำนวนมาก, มหาศาล
- oust (v) = ขับออกจากอำนาจ, ขับออกจากตำแหน่ง
- shelter (n) = ที่พักพิง, ที่หลบภัย
- temporary (adj) = ชั่วคราว


แหล่งข่าว : Nikkei Asia
Sri Lanka's ex-president Rajapaksa seeking entry to Thailand
ราชปักษา อดีตประธานาธิบดีศรีลังกา กำลังพยายามหาทางเข้าประเทศไทย

คำศัพท์ข่าว
- ex (prefix) = อดีต(ตำแหน่ง/สถานะ)
- entry (n) = ทางเข้า, ช่องทางเข้า


แหล่งข่าว : South China Morning Post
Ex-Sri Lanka president seeks Thailand entry as Singapore visa runs out
อดีตประธานาธิบดีศรีลังกาขอเข้าไทยเพราะวีซ่าสิงคโปร์หมดอายุ

คำศัพท์ข่าว
- run out (phrasal verb) = หมด, ไม่เหลือ
- seek (v) = พยายามหาหนทาง(เพื่อให้ได้/เพื่อบรรลุวัตถประสงค์)

No comments:

Post a Comment