โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, August 15, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 15-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Research shows Sunday is our unhappiest day of the week
ผลวิจัยชี้ วันอาทิตย์เป็นวันที่ไม่มีความสุขที่สุดในสัปดาห์ของพวกเรา

คำศัพท์ข่าว
- unhappiest (adj) = ไม่มีความสุขที่สุด


แหล่งข่าว : BBC
How 40 million Australian trees died of thirst
ต้นไม้ในออสเตรเลีย 40 ล้านต้นตายเพราะขาดน้ำอย่างรุนแรงอย่างไร

คำศัพท์ข่าว
- thirst (n) = กระหายน้ำ, ขาดน้ำอย่างรุนแรง
- die of (phrasal verb) = ตายเนื่องจากสุเหตุของ...


แหล่งข่าว : Reuters
Some UK pet owners are considering giving up their animals to save money amid a cost-of-living crisis. Animal charities say they are seeing record inquiries for returns
เจ้าของสัตว์เลี้ยงในประเทศอังกฤษบางคนกำลังพิจารณาที่จะเลิกเลี้ยงสัตว์ของพวกเขาเพื่อประหยัดเงินท่ามกลางวิกฤติค่าครองชีพ องค์กรการกุศลสัตว์กล่าวว่าพวกเขากำลังเห็นการสอบถามเรื่องการคืนสัตว์เลี้ยงมากเป็นประวัติการณ์

คำศัพท์ข่าว
- charity (n) = หน่วยงานการกุศล, องค์กรการกุศล
- cost-of-living (compound) = ค่าครองชีพ
- give up (phrasal verb) = ยอมแพ้, ล้มเลิก, จำยอมละทิ้ง/ปล่อยไป
- inquiry (n) = การสอบถามข้อมูล
- record (adj) = ที่ซึ่งมากเป็นประวัติการณ์/ สถิติ(สูง/เยอะ/มาก ขึ้นกว่าที่เคย)

No comments:

Post a Comment