โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, August 15, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 15-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : BBC
UK becomes first country to approve an updated Covid vaccine which tackles both original virus and Omicron variant
ประเทศอังกฤษกลายเป็นประเทศแรกที่อนุมัติวัคซีนโควิดที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งจัดการได้ทั้งไวรัสดั้งเดิมและไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอน

คำศัพท์ข่าว
- approve (v) = อนุมัติ
- Omicron variant = ไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอน, ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน
- original (adj) = ซึ่งเป็นต้นฉบับ, ที่เป็นอันแรก, ต้นกำเนิด
- tackle (v) = จัดการ, รับมือ, จัดการกับปัญหา
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์
- protect (v) = ป้องกัน


แหล่งข่าว : ABC
British drug regulators have become the first in the world to authorize an updated version of Moderna's coronavirus vaccine that aims to protect against the original virus and the omicron variant.
หน่วยงานกำกับดูแลด้านยาของอังกฤษได้กลายเป็นองค์กรแรกในโลกที่อนุญาตใช้วัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัสรุ่นปรับปรุงของโมเดอร์นา ที่ตั้งเป้าหมายเพื่อป้องกันไวรัสดั้งเดิมและไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอน

คำศัพท์ข่าว
- authorize (v) = อนุมัติ, อนุญาต(US)
- British (adj) = เกี่ยวกับอังกฤษ
- regulator (n) = หน่วยงานที่ดูแล, ผู้ที่อำนาจกำกับดูแล
- updated (adj) = อัพเดทแล้ว, ที่ปรับปรุงแล้ว


แหล่งข่าว : CNN
The United Kingdom has become the first country to approve an updated version of Moderna's Covid-19 vaccine that targets two coronavirus variants: the Omicron strain and the original virus from 2020.
สหราชอาณาจักรได้กลายเป็นประเทศแรกที่อนุมัติวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโมเดอร์นารุ่นล่าสุดที่กำหนดเป้าหมายไปยังไวรัสโคโรนา 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์โอมิครอนและไวรัสดั้งเดิมตั้งแต่ปี 2020

คำศัพท์ข่าว
- Omicron variant = ไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอน, ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน
- strain (n) = สายพันธุ์
- target (v) = ตั้งเป้า, เล็งปืน, มุ่งทำร้าย/ทำลาย
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์

No comments:

Post a Comment