โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, August 16, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 16-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : ABC
1,300-pound walrus that became a popular attraction in Norway euthanized after officials concluded the marine mammal posed a risk to humans.
วอลรัสน้ำหนัก 1,300 ปอนด์ที่กลายเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจยอดนิยมในนอร์เวย์ ถูกทำการุณยฆาตหลังจากเจ้าหน้าที่ลงความเห็นว่าสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมตัวนี้มีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อมนุษย์

คำศัพท์ข่าว
- attraction (n) = สิ่งจูงใจ, สิ่งดึงดูดความสนใจ
- conclude (v) = สรุปผล, ลงความเห็น
- euthanize/euthanise/euthanaze/euthanase = การุณยฆาต(ฆ่าด้วยความเมตตาโดยไม่เจ็บปวด)
- marine (adj) = เกี่ยวกับทะเล
- pose (v) = วางท่า, ทำท่า, แสดงพฤติกรรม(ในข่าวหมายถึงมีท่าทีคุกคาม)
- risk (n) = ความเสี่ยง, เสี่ยงที่จะมีพิษภัย


แหล่งข่าว : CNN
Menstrual products, including tampons and pads, will be made available free of charge in public facilities in Scotland from Monday, when the first law of its kind in the world came into force.
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประจำเดือน ซึ่งรวมถึงผ้าอนามัยแบบสอดและแผ่นรอง จะถูกจัดให้ฟรีในสถานที่บริการสาธารณะในสกอตแลนด์ตั้งแต่วันจันทร์ ซึ่งเป็นเวลาที่กฎหมายในลักษณะนี้ฉบับแรกของโลกมีผลบังคับใช้

คำศัพท์ข่าว
- menstrual (adj) = เกี่ยวกับระดู, เกี่ยวกับประจำเดือน
- pad (n) = ผ้าอนามัยแบบแผ่นรอง
- tampon (n) = ผ้าอนามัยแบบสอด
- free of charge = ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่คิดค่าบริการ


แหล่งข่าว : The Wallstreet Journal
Japan’s economy recovered its prepandemic size in the April-June quarter with strong consumer spending after pandemic-related movement restrictions were lifted
เศรษฐกิจของญี่ปุ่นฟื้นตัวกลับมาที่ขนาดก่อนระบาดในไตรมาสเมษายน-มิถุนายน ด้วยการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งหลังจากข้อจำกัดการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดใหญ่ถูกยกเลิก

คำศัพท์ข่าว
- consumer (n) = ผู้บริโภค
- pandemic (แพนเดมิค) (n) = การระบาดครั้งใหญ่ ขยายวงกว้างข้ามพื้นที่/ทุกพื้นที่/ระบาดทั่วโลก
- prepandemic (n) = ก่อนการระบาดครั้งใหญ่
- recover (v) = ฟื้นตัว, หายป่วย


แหล่งข่าว :The Wallstreet Journal
Germany plans to postpone the closure of its last three nuclear power plants, officials said, a move triggered by its mounting economic war with Russia
เยอรมนีวางแผนที่จะเลื่อนการปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 3 แห่งสุดท้ายออกไป เจ้าหน้าที่ระบุ ความเคลื่อนไหวที่เกิดจากสงครามเศรษฐกิจกับรัสเซียที่เพิ่มสูงขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- plan (v) = วางแผน, คิดแผน
- postpone (v) = เลื่อน, เลื่อนออกไป

No comments:

Post a Comment