โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, August 20, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 20-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Sea of Galilee, Israel (CNN)Despite its name, the Sea of Galilee in northern Israel is actually a freshwater lake, and it's one that has sustained life for millennia. Even today, the lake irrigates vineyards and local farms that grow everything from green vegetables to wheat and tangerines.
ทะเลแห่งกาลิลี, ประเทศอิสราเอล (สำนักข่าวซีเอ็น) แม้จะเป็นชื่อของมัน แต่ทะเลกาลิลีในภาคเหนือของประเทศอิสราเอลแห่งนี้ที่จริงแล้วเป็นทะเลสาบน้ำจืดและเป็นทะเลสาบได้ที่ดำรงชีวิตมานานนับพันปี แม้กระทั่งทุกวันนี้ ทะเลสาบยังให้น้ำแก่ไร่องุ่นและฟาร์มในท้องถิ่นที่ปลูกทุกอย่างตั้งแต่ผักสีเขียวไปจนถึงข้าวสาลีและส้มเขียวหวาน

Its archeology, hot springs and hiking trails bring tourism and livelihoods for local communities.
มันแหล่งโบราณคดี น้ำพุร้อน และเส้นทางเดินป่านำการท่องเที่ยวและการดำรงชีวิตมาสู่ชุมชนท้องถิ่น

But this place of religious pilgrimage — where the New Testament says many of Jesus' miracles were performed — is facing a bleak future. The climate crisis is causing huge fluctuations in the lake's water levels. Now it happens to be fairly full, but just five years ago, it hit a record low.
แต่สถานที่แสวงบุญทางศาสนาแห่งนี้ ที่ในบทบัญญัติพระคัมภีร์ไบเบิลใหม่กล่าวว่าการอัศจรรย์ต่างๆ ของพระเยซูได้เกิดขึ้นแล้ว กำลังเผชิญกับอนาคตที่มืดมน วิกฤตสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้เกิดความผันผวนอย่างมากในระดับน้ำในทะเลสาบ ตอนนี้มันค่อนข้างจะเต็ม แต่เมื่อห้าปีที่แล้วมันแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

Climate change and unsustainable water management are leaving lakes dried up all over the Middle East and beyond, but the Israeli government is hopeful it has a solution: It plans to pump water from the Mediterranean sea, take the salt out of it and send it across the country to top up the lake when needed.
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการน้ำที่ไม่ยั่งยืนทำให้ทะเลสาบแห้งไปทั่วทั้งตะวันออกกลางและที่อื่น ๆ แต่รัฐบาลอิสราเอลหวังว่าจะมีวิธีแก้ปัญหานี้ โดยมีแผนจะสูบน้ำจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เอาเกลือออกไปแล้วส่งข้ามไป ประเทศเพื่อที่จะเติมทะเลสาบนี้เมื่อจำเป็น

One problem is that these plants tend to run on natural gas, a fossil fuel that contributes to the climate crisis, which only worsens the extreme weather that is causing the lake's water levels to fluctuate in the first place. But in time, as grids transition to greener energy sources, Israel's solution may become more attractive.
ปัญหาหนึ่งคือโรงงานเหล่านี้มักใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ส่งเสริมให้เกิดวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ที่มีแต่ทำให้สภาพอากาศซึ่งเลวร้ายมากอยู่แล้วยิ่งเลวร้ายลงอีกนั่นทำให้ระดับน้ำในทะเลสาบผันผวนในตอนแรก แต่ในเวลานี้ที่การบริหารระบบไฟฟ้าเปลี่ยนไปเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แนวทางแก้ไขปัญหาของอิสราเอลก็อาจมีความน่าสนใจมากขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- archeology (n) = โบราณคดี
- beyond (adv) = นอกเหนือ, นอกจากนี้
- desalination (n) = การกำจัดเกลือออกจากน้ำทะเล
- expertise (n) = ความรู้เฉพาะทาง/ความรู้เฉพาะด้าน
- Galilee (n) = กาลิลี ภาษาฮีบรูฮากาลิล หมายถึงภูมิภาคทางเหนือสุดของปาเลสไตน์ในอดีตปัจจุบันคือตอนเหนือของอิสราเอล
- leave (v) = ทิ้ง, ปล่อยทิ้ง, ออกจาก, เป็นสาเหตุ/ทิ้งรอย
- irrigate (n) = การจัดหาน้ำให้, ระบบชลประทาน
- livelihood (n) = การดำรงชีวิต, การทำมาหากิน
- pilgrimage (n) = เดินทางแสวงบุญ, ธุดงค์
- plant (n) = โรงงาน
- tangerine (n) = ส้มเขียวหวาน
- Testament (n) = บทบัญญัติพระคัมภีร์ไบเบิล
- unsustainable (adj) = ไม่ยั่งยืน, ที่ไม่สามารถจะรักษาระดับสถานการณ์ได้
- water-insecure (compound) = ไม่มีความปลอดภัยเกี่ยวกับน้ำ
- wheat (n) = ข้าวสาลี

No comments:

Post a Comment