โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, August 20, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 20-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Newsfrom Science
Researchers studying mice have worked out how bacteria in the mammalian gut can ping the brain to regulate an animal’s appetite and body temperature—and it involves the same molecular pathway the immune system uses to detect bacterial pathogens.
นักวิจัยที่ทำการศึกษาหนูได้ค้นพบว่าแบคทีเรียในลำไส้ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถส่งสัญญาณถึงสมองเพื่อควบคุมความอยากอาหารและอุณหภูมิของร่างกายของสัตว์ได้อย่างไร และมันเกี่ยวข้องกับลำดับปฏิกริยาทางโมเลกุลเดียวกับที่ระบบภูมิคุ้มกันใช้ในการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรค

คำศัพท์ข่าว
- appetite (n) = ความหิว, ความต้องการอาหาร
- mammalian (adj) = เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
- pathogen (n) = เชื้อจุลินทรีย์ ที่ก่อให้เกิดโรค
- pathway(n) = เส้นทาง
- ping (v) = ส่งข้อความถึงกันในรูปแบบต่าง ๆ มักใช้กับระบบคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค, โทรศัพท์, แท๊ปเล็ต ฯล)
- regulate (v) = ควบคุม, กำหนด, ออกกฎ, วางระเบียบ


แหล่งข่าว : CNN
A Cape Town ice cream parlor is churning out some very unusual flavors -- including cured fish, dried caterpillars and malted millet.
ร้านไอศกรีมแห่งหนึ่งในเมืองเคปทาวน์กำลังผลิตรสชาติที่แปลกใหม่หลายแบบ มีทั้งรสปลาหมัก, รสหนอนผีเสื้อแห้ง และรสข้าวฟ่างมอลต์

คำศัพท์ข่าว
- caterpillar (n) = หนอนผีเสื้อ
- churn out (phrasal verb) = ผลิตแบบอุตสาหกรรม(ผลิตเป็นประจำหรือด้วยกลไกและในปริมาณมาก)
- cream parlor (n) = ร้านไอศกรีม
- unusual (adj) = แปลกใหม่, ฉีกแนว, ผิดหูผิดตา


แหล่งข่าว : CNN
Israel will take the salt out of seawater and pump it in into the drying Sea of Galilee
อิสราเอลจะดึงเอาเกลือออกจากน้ำทะเลแล้วสูบเข้าไปในทะเลแห่งกาลิลีที่แห้งแล้ง

คำศัพท์ข่าว
- Galilee (n) = กาลิลี ภาษาฮีบรูฮากาลิล หมายถึงภูมิภาคทางเหนือสุดของปาเลสไตน์ในอดีตปัจจุบันคือตอนเหนือของอิสราเอล
- pump (v) = ปั๊ม, สูบ
- seawater (n) = น้ำทะเล,น้ำเค็ม

No comments:

Post a Comment