โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, August 21, 2022

maybe (adverb) = อาจเป็นได้Tense จากข่าว

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Maybe it's time to quit your day job
บางทีมันอาจถึงเวลาที่จะลาออกจากงานประจำของคุณแล้ว

คำศัพท์ข่าว
- day job (n) = งานประจำ
- maybe (adv) = อาจเป็นได้
- quit (v) = ออก, ลาออก


แหล่งข่าว : CNN
The housing market is hot, and maybe a bit of a hot mess.
ตลาดที่อยู่อาศัยกำลังร้อนแรงและอาจจะโกลาหลเล็กน้อย

คำศัพท์ข่าว
- a bit of = จำนวนเล็กน้อยของ
- a hot mess (n) = (คน/สถานการณ์)ความวุ่นวาย, ความโกลาหล


แหล่งข่าว : CNN
An oil spill like the one off the coast of Southern California is a disaster on many levels — maybe none more tragic than the deadly effects of petroleum on wildlife.
การรั่วไหลของน้ำมันเหมือนกับที่เกิดขึ้นนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียเป็นหายนะในหลายระดับ บางทีอาจไม่มีอะไรน่าเศร้ามากไปกว่าผลกระทบร้ายแรงถึงชีวิตของปิโตรเลียมต่อสัตว์ป่า

Here's a closer look at how some species of marine life are affected.
นี่เป็นการมองอย่างลึกลงไปว่าสัตว์ทะเลบางชนิดได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

คำศัพท์ข่าว
- affect (v) = ส่งผลกระทบ, กระทบกระเทือน
- closer (n) = ใกล้ชิด, แน่นแฟ้น
- closer look มองใกล้, มองอย่างละเอียด/อย่างลึก
- deadly (adj) = ร้ายแรงถึงชีวิต, มฤตยู, มรณะ(เป็นอันตรายถึงตายได้)
- disaster (n) = ภัยพิบัติ, ความหายนะ
- effect (n) = ผลกระทบ
- off (adv, prepo) = ห่างออกไป, อยู่นอกพื้นที่
- petroleum (n) = น้ำมันปิโตรเลียม, น้ำมันดิบ
- wildlife (n) = สัตว์ป่า, สัตว์ตามธรรมชาติ

No comments:

Post a Comment