โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, August 21, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 21-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reutesr
Europe's drought exposes ancient stones, World War Two ships as waters fall
ภัยแล้งในยุโรปเผยให้เห็นหินโบราณหลายชิ้นและเรือในสงครามโลกครั้งที่สองหลายลำเนื่องจากน้ำลดลง

คำศัพท์ข่าว
- expose (v) = เปิดออก(บาดแผล, จุดอ่อน, เรื่องราว)
- fall (v) = ร่วง, ตก, หล่น


แหล่งข่าว : BBC
Climate change forces indigenous islanders in Panama to relocate
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ชาวเกาะพื้นเมืองในปานามาต้องย้ายถิ่นฐาน

คำศัพท์ข่าว
- climate change (n) = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง/แปรปรวน (มักทำให้เกิดเหตุในทางลบ เช่นภัยธรรมชาติที่รุนแรง)
- indigenous (adj) = เกี่ยวกับชนพื้นเมือง
- islander (n) = ชาวเกาะ
- relocate (v) = ย้ายที่ใหม่, ย้ายถิ่นฐาน


แหล่งข่าว : CNN
A painful lack of rain and relentless heat waves are drying up rivers across the planet, and you can see the impact from space
ความทุกข์ทรมานจากการขาดฝน และคลื่นความร้อนที่มีอย่างต่อเนื่องกำลังทำให้แม่น้ำทั่วโลกแห้ง และคุณสามารถเห็นผลกระทบนี้ได้จากอวกาศ

คำศัพท์ข่าว
- impact (n) = ผลที่เกิดขึ้น, ผลกระทบ
- relentless (adj) = ไม่ลดละ, อย่างต่อเนื่อง, ไม่หยุดหย่อน


แหล่งข่าว : CNN
Faster than any shark alive today and big enough to eat an orca in just five bites: A new study suggests the extinct shark known as a megalodon was an even more impressive superpredator than scientists realized before
เร็วกว่าฉลามใด ๆ ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน และใหญ่พอที่จะกินวาฬเพชรฆาตได้ในการกัดเพียงห้าครั้ง งานศึกษาใหม่ชิ้นหนึ่งชี้ให้เห็นว่าฉลามสูญพันธุ์ที่รู้จักกันในชื่อเมกาโลดอนเป็นสัตว์เหนือนักล่าที่น่าประทับใจยิ่งกว่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยรู้มาก่อน

คำศัพท์ข่าว
- bite (n) = กัด, ขบกัดเพื่อจะกิน
- extinct (adj) = สูญพันธุ์, ดับสูญ, สูญสิ้น
- impressive (adj) = ซึ่งน่าประทับใจ
- orca (n) = วาฬเพชฌฆาต หรือ วาฬออร์กา
- realize (v) = ตระหนัก, รับรู้, รู้ตัว
- superpredator (n) = ซุปเปอร์นักล่า, นักล่าเหนือนักล่า, นักล่าที่ล่านักล่าอื่น ๆ

No comments:

Post a Comment