โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, August 22, 2022

ลูกสาวคนสนิทปูตินที่ส่งเสริมให้รัสเซียบุกยูเครนโดนคาร์บอมเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
Daughter of ultra-nationalist Russian ideologue killed in suspected car bomb attack - investigators
ลูกสาวของนักอุดมการณ์ชาตินิยมสุดโต่งของรัสเซียถูกสังหารในเหตุโจมตีที่ต้องสงสัยว่าจากคาร์บอมบ์ - (ข้อมูลข่าวจาก)พนักงานสืบสวน

คำศัพท์ข่าว
- ideologue (n) = นักต่อสู้เพื่ออุดมการณ์
- investigator (n) = ผู้สืบสวน, ตำรวจฝ่ายสอบสวน, พนักงานสอบสวน
- suspected (adj) = ต้องสงสัย, มีเหตุต้องสงสัย, เป็นที่สงสัย
- ultra-nationalist (n) = ชาตินิยมสุดโต่ง/สุดขั้ว


แหล่งข่าว : CBS News
The daughter of an influential Russian political theorist who is often referred to as "Putin's brain" was killed in a car bombing on the outskirts of Moscow, officials said Sunday.
ลูกสาวของนักทฤษฎีการเมืองชาวรัสเซียผู้มีอิทธิพลซึ่งมักถูกเรียกว่า "สมองของปูติน" ถูกสังหารในเหตุระเบิดรถยนต์ที่ชานเมืองมอสโก เจ้าหน้าที่กล่าวเมื่อวันอาทิตย์

คำศัพท์ข่าว
- car bombing (n) = เหตุระเบิดรถยนต์
- influential (adj) = มีอิทธิพล, มีอำนาจชักจูง, ผู้มีอิทธิพลทางด้านจิตใจ
- often (ออฟ’เฟิน) (adv) = บ่อยๆ, มัก, หลายครั้ง
- theorist (n) = นักทฤษฎี, ผู้สร้างทฤษฎี, นักคิดนักเขียน, นักปรัชญา
- refer = อ้างถึง, อ้างอิง, ส่งถึง

No comments:

Post a Comment