โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, August 24, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 24-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
The dugong, a gentle marine mammal that has frequented China's southern waters for hundreds of years, has become functionally extinct in the country, a new study said on Wednesday
พะยูน สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่อ่อนโยนซึ่งเคยผ่านน่านน้ำทางตอนใต้ของจีนบ่อยครั้งมาหลายร้อยปีได้สูญพันธุ์ไปแล้วโดยปริยายในประเทศนี้ จากผลการศึกษาใหม่ระบุเมื่อวันพุธ

คำศัพท์ข่าว
- frequent (v) = ไปเยือนบ่อย/ประจำ(ไปเยือนสถานที่บ่อยครั้งหรือเป็นนิสัย)
- functionally (adv) = เป็นงาน, เป็นธุรกิจ, ตามหน้าที่
- Functionally Extinct = สูญพันธุ์โดยปริยาย(การที่ประชากรสัตว์ประเภทหนึ่ง ๆ ลดจำนวนลงจนอยู่ในระดับที่ไม่มีผลต่อระบบนิเวศอีกต่อไป)
- mammal (n) = สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
- marine (adj) = เกี่ยวกับทะเล


แหล่งข่าว : EIA News
Scotland's biggest offshore wind farm to generate first power
ฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดของสกอตแลนด์จะผลิตพลังงานเป็นครั้งแรก

When fully operational, it will have 114 turbines and generate 1.1 gigawatts of electricity, enough to power about one million homes
เมื่อทำงานเต็มกำลังมันจะมีกังหันจำนวน 114 ตัว และผลิตไฟฟ้าได้ 1.1 กิกะวัตต์ ซึ่งให้พลังงานเพียงพอสำหรับหนึ่งล้านครัวเรือน

คำศัพท์ข่าว
- electricity (n) = ไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า
- fully (adv) = ครบครัน, ครบถ้วน, อย่างเต็มที่
- generate (v) = ผลิต, กำเนิด, ก่อให้เกิด
- offshore (adjective, adverb) = นอกชายฝั่ง
- operational (adj) = เกี่ยวกับด้านปฏิบัติงาน
- turbine (n) = ใบพัด


แหล่งข่าว : CNN
Deep in the coral reefs of the ocean's twilight zone, Brazilian scientist Luiz Rocha is finding new species of stunning tropical fish.
ลึกเข้าไปในแนวปะการังของเขตพลบค่ำของมหาสมุทร ลุยซ์ โรชา นักวิทยาศาสตร์ชาวบราซิลกำลังค้นหาปลาเขตร้อนชนิดใหม่ ๆ ที่น่าทึ่ง

But even though they've just been discovered, they're already under threat:
แต่แม้ว่าพวกมันจะเพิ่งถูกค้นพบพวกมันก็อยู่ภายใต้การคุกคามไปแล้ว

คำศัพท์ข่าว
- coral reef (n) = แนวปะการัง, พื้นที่ของปะการังซึ่งบางครั้งด้านบนสามารถมองเห็นได้จากมุมสูงเหนือทะเล
- discover (v) = ค้นพบ
- species (n) = สปีชีส์, สายพันธุ์, พรรณ, ชนิด, ประเภท
- stunning (adj) = น่าทึ่ง, น่าตะลึง, งงงัน
- twilight zone = เขตพลบค่ำ(เวลาที่ดวงอาทิตย์ต่ำกว่าระดับขอบฟ้าซึ่งมีแสงอาทิย์รำไร)
- tropical (adj) = ทางเขตร้อน

No comments:

Post a Comment