โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, August 26, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 26-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
A crowdfunding website is raising money for the Ukrainian army by selling 'revenge messages' to be written on shells before they are fired
เว็บไซต์คราวด์ฟันดิ้งระดมเงินให้กองทัพยูเครนโดยขาย 'ข้อความล้างแค้น' ที่จะเขียนลงบนเปลือกกระสุนปืนใหญ่ก่อนที่พวกมันจะถูกยิงออกไป

คำศัพท์ข่าว
- fire (v) = (1)ยิงปืน (2)ไล่ออก
- raise money for = ระดับเงินเพื่อ/สำหรับ
- shell (n) = กระสุนปืนใหญ่

No comments:

Post a Comment