โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, August 31, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 31-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : The Wallstreet Journal
Japan wants to start producing longer-range missiles and conduct research into hypersonic missile systems, a response to rising regional tensions
ญี่ปุ่นต้องการที่จะเริ่มผลิตขีปนาวุธพิสัยไกลและทำการวิจัยในเรื่องระบบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความตึงเครียดในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- conduct (v) = ลงมือทำ, ดำเนิน, ปฏิบัติ
- hypersonic (adj) = ไฮเปอร์โซนิก, เร็วเหนือเสียง 5 เท่าขึ้นไป
- longer-range (compound) = พิสัยไกล, ช่วงทำการระยะไกล
- start (v) = เริ่ม, เริ่มต้น, สตาร์ต (คำทับศัพท์)
- want (v) = ต้องการ


แหล่งข่าว : CNN
Ukrainian forces have regained four villages and broken through Russian defenses at multiple points of the frontline in the Kherson region, according to officials.
กองกำลังยูเครนได้หมู่บ้านสี่แห่งคืน และบุกทะลวงแนวป้องกันของรัสเซียหลายจุดที่แนวหน้าในภูมิภาคเคอร์ซอน, ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงข้อมูลจาก.../ ตามที่..บอก - force (n) = เหล่าทัพ, กองกำลัง, กองกำลังทหาร
- regain (v) = พลิกฟื้น, นำกลับมา, เอากลับคืน(หลังจากที่สูญเสียไป)
- through (ตรู) (adv, prepo) = ผ่าน (ช่องทาง/สถานการณ์/กระบวนการ/วัตถุ)

No comments:

Post a Comment