โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, August 17, 2022

การแพร่เชื้อของฝีดาษลิงเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : ABC
Monkeypox and related viruses are known for their ability to transmit between humans and animals, but with increasing global spread, the CDC says that household pets may be at risk.
โรคฝีดาษลิงและไวรัสที่เกี่ยวข้องกันนั้นเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วถึงความสามารถในการติดต่อระหว่างคนและสัตว์ของมัน แต่ด้วยการแพร่กระจายทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ จึงแถลงว่าสัตว์เลี้ยงในครัวเรือนก็อาจมีความเสี่ยง

คำศัพท์ข่าว
- ability (n) = ความสามารถ
- CDC (Centers for Disease Control) = ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ
- household (n) = ครัวเรือน, ครอบครัว
- related (adj) = เกี่ยวกับการมีส่วนเกี่ยวข้อง
- risk (n) = ความเสี่ยง
- transmit (v) = ส่งต่อ, ส่งผ่าน


แหล่งข่าว : DW News
Evidence from several countries shows that monkeypox can be worse for children than for adults.
หลักฐานจากหลายประเทศแสดงให้เห็นว่าโรคฝีดาษในเด็กอาจส่งผลร้ายต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่

คำศัพท์ข่าว
- children (n) = เด็ก ๆ, ลูก ๆ(พหูพจน์ของchild)
- evidence (n) = หลักฐาน
- monkeypox (n) = โรคฝีดาษลิง
- several (adj) = มาก, หลาย
- worse (adj) = แย่ลง, แย่กว่า


แหล่งข่าว : NBC News
Monkeypox likely transmits most efficiently when lesions come into contact with mucus membranes, including in the genitals, anorectal areas, or the mouth and throat, experts say.
โรคฝีดาษลิงน่าจะแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อรอยโรคสัมผัสกับเยื่อเมือก รวมถึงบริเวณอวัยวะเพศ, บริเวณทวารหนักหรือปาก และลำคอ, ผู้เชี่ยวชาญกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- anorectal (adj) = ที่เกี่ยวกับช่องทางทวารหนักหรือลำใส้ใหญ่
- contact (n) = การสัมผัส, การติดต่อ - lesion (n) = รอยโรค, รอยแผล, ร่องรอยความผิดปกติที่ปรากฏบริเวณเนื้อเยื่อ
- likely (adv) = น่าจะ, มีแนวโน้ม, อาจเป็นไปได้
- genital (n) = อวัยวะสืบพันธ์, อวัยวะเพศ, ของลับ
- membrane (n) = เยื่อบุผิว, เยื่อหุ้มเซลล์, แผ่นเยื่อ (ชั้นบางๆของบางสิ่งบางอย่าง)
- mucus (n) = เมือก, น้ำมูก
- throat (n) = ลำคอ
- transmit (v) = ส่งต่อ, ส่งผ่าน, แพร่เชื้อ(ศัพท์การแพทย์)

No comments:

Post a Comment