โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, August 17, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 17-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters Science
The already endangered African penguin is being driven away from its natural habitat off the east coast of South Africa due to noise from ship refuelling, a scientific study has found
ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่า เพนกวินแอฟริกันที่ใกล้สูญพันธุ์แล้ว กำลังถูกขับออกจากที่อยู่อาศัยตามธรรมชาตินอกชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกาใต้ อันเนื่องมาจากเสียงรบกวนจากการเติมน้ำมันบนเรือ

คำศัพท์ข่าว
- endangered (adj) = ใกล้สูญพันธึ์
- due to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- drive away (phrasal verb) = เป็นสาเหตุทำให้บางคนต้องจำใจออกไป
- habitat (n) = ถิ่นที่อยู่ (พืช/ สัตว์)


แหล่งข่าว : Reuters Science
Smoke from a huge wildfire in central Portugal enveloped skyscrapers known as the "Four Towers" in Madrid 400 km (250 miles) away on Tuesday, and residents of the Spanish capital complained of a strong burning smell.
ควันจากไฟป่าขนาดใหญ่ในภาคกลางของโปรตุเกสโอบล้อมตึกระฟ้าที่รู้จักกันในชื่อ "โฟร์ทาวเวอร์" ในกรุงมาดริดซึ่งห่างออกไป 400 กม.(250 ไมล์) เมื่อวันอังคารและผู้อยู่อาศัยในเมืองหลวงของสเปนต่างบ่นว่ามีกลิ่นไหม้รุนแรง

คำศัพท์ข่าว
- complain (v) = บ่น, ร้องเรียน, ร้องทุกข์
- envelope (v) = ห่อหุ้ม, โอบล้อม
- skyscraper (n) = ตึกระฟ้า, ตึกสูงมาก
- resident (n) = ผู้อยู่อาศัย, ชาวบ้าน/ประชาชน/คนในพื้นที่


แหล่งข่าว : ABC
The move will allow those with mild to moderate hearing loss to directly purchase hearing aids from retailers.
การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ที่สูญเสียการได้ยินเล็กน้อยถึงปานกลางสามารถซื้อเครื่องช่วยฟังจากร้านค้าปลีกได้โดยตรง

คำศัพท์ข่าว
- allow (v) = อนุญาต
- directly (adv) = โดยตรง
- mild (adj) = เบา ๆ, เล็กน้อย, ไม่รุนแรง
- moderate (n) = เป็นกลาง, พอประมาณ


แหล่งข่าว : EIA News
Climatechange exacerbates almost two-thirds of pathogenic diseases affecting humans
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกือบสองในสามของเชื้อก่อโรคที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์กำเริบขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- exacerbate (v) = ซ้ำเติม, ทำให้แย่ลง, ทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้น
- human (n) = มนูษย์, คน
- pathogenic (adj) = เป็นเชื้อโรค, ซึ่งก่อโรค

No comments:

Post a Comment