โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, August 3, 2022

สถานการณ์หลังจากประธานสภาสหรัฐเยือนไต้หวันไม่สนคำขู่ของจีนเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
China has suspended some trade with Taiwan in apparent retribution for a visit by the US House Speaker Nancy Pelosi to the self-governing island.
จีนระงับการค้าบางอย่างกับไต้หวันเพื่อเป็นการแก้แค้นที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ แนนซี เปโลซี เยือนเกาะที่ปกครองตนเอง

คำศัพท์ข่าว
- retribution (n) = การแก้แค้น, การจองเวร
- suspend (v) = ระงับชั่วคราว, ยกเลิกชั่วคราว, แขวน
- self-governing (compound) = ที่ปกครองตนเอง


แหล่งข่าว : SKY News
US House Speaker Nancy Pelosi says China may have "made a big fuss because I am Speaker", adding "I don't know if that is the reason or the excuse, because they didn't say anything when the men came" on diplomatic visits to Taiwan.
นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ กล่าวว่าจีนอาจ "เป็นกังวลใหญ่โตมากเกินไปเพราะฉันเป็นประธานสภา" และเสริมว่า "ฉันไม่รู้ว่านั่นเป็นเหตุผลหรือข้ออ้าง เพราะพวกเขาไม่ได้พูดอะไรเลยตอนที่พวกผู้ชายมา" เยือนไต้หวันทางการทูต

คำศัพท์ข่าว
- excuse (n) = ข้อแก้ตัว
- fuss (n) = เป็นกังวลใหญ่โตในเรื่องที่ไม่ได้สำคัญอะไรมาก


แหล่งข่าว : CNN
Within minutes of US House Speaker Nancy Pelosi landing in Taiwan, China said it would immediately begin "a series of joint military operations around the island," including using long-range live ammunition in the Taiwan Strait.
ภายในไม่กี่นาทีจากการลงจอดของเครื่องบินที่มีนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ในไต้หวัน จีนแถลงว่าจีนจะเริ่มชุดปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะแห่งนี้ทันที ซึ่งรวมถึงการใช้กระสุนจริงพิสัยไกลในช่องแคบไต้หวัน

คำศัพท์ข่าว
- begin (v) = เริ่ม, เริ่มต้น
- immediately (adv) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์
- long-range (compound) = พิสัยไกล
- live ammunition (n) = กระสุนจริง


แหล่งข่าว : ABC
House Speaker Nancy Pelosi's visit to Taiwan is a significant moment in her long career of advocating for democracy and human rights in Asia while pressuring China and its government in Beijing.
การเยือนไต้หวันของประธานสภาผู้แทนราษฎร นางแนนซี เพโลซี ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในอาชีพการงานอันยาวนานของเธอในการสนับสนุนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในเอเชีย ขณะเดียวกันก็กดดันจีนและรัฐบาลในปักกิ่ง

คำศัพท์ข่าว
- advocate (v) = สนับสนุน
- pressure (v) = กดดัน
- significant (adj) = มีความสำคัญ, มีความหมาย


แหล่งข่าว : AFP
US House Speaker Nancy Pelosi says her visit to Taiwan was a show of support for the island.
นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ กล่าวว่า การเยือนไต้หวันของเธอเป็นการแสดงถึงการสนับสนุนเกาะนี้

"Today, our delegation... came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan and we are proud of our enduring friendship," Pelosi told President Tsai
“วันนี้ คณะผู้แทนของเรา… เดินทางมาไต้หวันเพื่อชี้แจงอย่างชัดเจนว่าเราจะไม่ละทิ้งคำมั่นสัญญาที่มีต่อไต้หวัน และเราภูมิใจในมิตรภาพที่ยั่งยืนของเรา” เปโลซีกล่าวกับประธานาธิบดีไช่

คำศัพท์ข่าว
- abandon (v) = ละทิ้ง, ปัดความรับผิดชอบเลี้ยงดู, ปล่อยปละละเลย
- commitment (n) = สัญญา, การให้คำมั่นสัญญา
- delegation (n) = คณะผู้แทน, คณะบุคคลที่เป็นตัวแทนกลุ่ม
- unequivocally (adv) = อย่างแจ่มแจ้ง, อย่างไม่อ้อมแอ้ม
- show of (n) = อวด, อยากให้รับรู้
- enduring (adj) = ยืนยง, ยั่งยืน

No comments:

Post a Comment