โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, August 4, 2022

global warming = ภาวะโลกร้อนเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Climate change has triggered a rapid loss in sea ice in the Arctic region, which in turn has amplified global warming.
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกระตุ้นให้เกิดการสูญเสียน้ำแข็งในทะเลเขตพื้นที่อาร์กติกอย่างรวดเร็ว ซึ่งผลที่ตามมาคือทำให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- amplify (v) = ขยายเพิ่ม, ทำให้แรงขึ้น
- climate change (n) = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง/แปรปรวน (มักทำให้เกิดเหตุในทางลบ เช่นภัยธรรมชาติที่รุนแรง)
- global (adj) = ทั่วโลก, เกี่ยวกับโลก
- global warming = ภาวะโลกร้อน(การเพิ่มอุณหภูมิของโลกทีละน้อย)
- in turn (phrase) = ตามลำดับ, เป็นผลมาจาก
- loss (n) = การสูญเสีย
- rapid (adj) = รวดเร็ว, เกิดขึ้นในเวลาอันสั้นหรืออย่างรวดเร็ว
- trigger (v) = กระตุ้น, จุดชนวน, ก่อให้เกิด


แหล่งข่าว : Reuters
Dramatic images released by NGO Climate Central predicts what the world's cities could look like if global warming rises beyond 1.5 degrees C
ภาพอันน่าตื่นเต้นเผยแพร่โดย NGO Climate Central คาดการณ์ว่าเมืองต่างๆ ของโลกจะมีลักษณะอย่างไรหากภาวะโลกร้อนสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส

คำศัพท์ข่าว
- beyond (adv, prepo) = นอกเหนือ, เกินเลย, พ้นเขต
- dramatic (adj) = เกี่ยวกับท่าที่ตื่นเต้น/หวาดกลัวกว่าที่เป็นอยู่จริง
- look like (phrasal verb) = ดูเหมือนว่า/มีความเป็นไปได้
- predict (v) = คาดว่า, คาดการณ์(ตามความรู้และประสบการณ์)
- rise (v) = สูงขึ้น, เลื่อนขึ้น, เพิ่มมากขึ้น

No comments:

Post a Comment