โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, August 4, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 04-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Recent heat waves have caused the sand on some Florida beaches to get so hot that nearly every sea turtle born was female
คลื่นความร้อนล่าสุดทำให้ทรายบนชายหาดฟลอริดาบางแห่งร้อนจัดจนเต่าทะเลเกือบทุกตัวเกิดมาเป็นเพศเมีย

(Reuters)Florida's sea turtles are grappling with a unique problem made worse by climate change: recent heat waves have caused the sand on some beaches to get so hot that nearly every turtle born was female.
(สำนักข่าวรอยเตอร์) เต่าทะเลของฟลอริดากำลังต่อสู้กับปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งถูกทำให้เลวร้ายหนักขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คลื่นความร้อนเมื่อเร็วๆ นี้ทำให้ทรายบนชายหาดบางแห่งร้อนจัดจนเต่าทุกตัวที่เกิดมาเป็นตัวเมีย

"The frightening thing is the last four summers in Florida have been the hottest summers on record," said Bette Zirkelbach, manager of the Turtle Hospital in Marathon, a city in the Florida Keys, which is a string of tropical islands stretching from the southern end of the state.
“สิ่งที่น่ากลัวคือ 4 ฤดูร้อนที่ผ่านมาในฟลอริดาเป็นฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์” เบตต์ เซอร์เคลบัค ผู้จัดการโรงพยาบาลเต่าในมาราธอนที่เป็นเมืองหนึ่งในฟลอริดา คีย์ส ซึ่งเป็นกลุ่มของเกาะเขตร้อนที่ทอดยาวจากสุดทางใต้ของรัฐกล่าว

"Scientists that are studying sea turtle hatchlings and eggs have found no boy sea turtles, so only female sea turtles for the past four years," Zirkelbach said, whose turtle center has operated since 1986.
"นักวิทยาศาสตร์ที่กำลังศึกษาการฟักไข่ของเต่าทะเลและไข่ ไม่พบลูกเต่าทะเลตัวผู้เลย ดังนั้นจึงมีเพียงเต่าทะเลเพศเมียเท่านั้นในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา" เซอร์เคลบัค เจ้าของศูนย์เต่าที่เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีค.ศ.1986 กล่าว

The trend is just one of many signs that the climate crisis is interfering with the Earth's natural ecosystems, advancing too rapidly for many species to adapt.
แนวโน้มนี้เป็นเพียงหนึ่งในสัญญาณบ่งชี้ว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศกำลังรบกวนระบบนิเวศทางธรรมชาติของโลก ซึ่งก้าวหน้าไปเร็วเกินไปสำหรับสัตว์หลายชนิดที่จะปรับตัว

When a female turtle digs a nest on a beach, the temperature of the sand determines the sex of the hatchlings. Zirkelbach said an Australian study showed similar statistics — "99% of new sea turtle babies are female."
เมื่อเต่าตัวเมียขุดรังบนชายหาด อุณหภูมิของทรายเป็นตัวกำหนดเพศของทารก เซอร์เคลบัคกล่าวว่าการศึกษาของออสเตรเลียแสดงให้เห็นสถิติที่คล้ายกันคือ "99% ของลูกเต่าทะเลเกิดใหม่เป็นเพศเมีย"

คำศัพท์ข่าว
- adapt (vi) = ปรับตัว, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์
- determine (v) = กำหนด, เป็นปัจจัยชี้ขาด, เป็นตัวกำหนด
- dig (v) = ขุด
- ecosystem (n) = ระบบนิเวศ
- grap (v) = (1)คว้า, จับแน่น (2)ต่อสู้แบบประชิดหรือมือเปล่า/ต่อสู้แบบเผชิญหน้า
- female (adj) = เพศหญิง
- frightening (adj) = เกี่ยวกับสิ่งน่าหวาดกลัว
- hatchling (n) = ตัวอ่อน/ทารกของสัตว์ที่เพิ่งฟักจากไข่
- hottest (adj) = ร้อนที่สุด
- interfere (v) = แทรกแซง
- nearly (adv) = เกือบจะ, แทบจะ
- rapidly (adv) = อย่างรวดเร็ว
- too (adv) = เกินไป
- unique (adj) = เฉพาะ, ไม่ซ้ำ, เอกลักษณ์, ไม่เหมือนใคร
- worse (n) = เลวร้ายรุนแรงหนักขึ้น

หมายเหุต หากไข่เต่าฟักตัวที่อุณหภมูิต่ำกว่า 81.86 ฟาเรนไฮต์ (27.7 องศาเซลเซียส) ลูกเต่าจะเป็นตัวผู้ในขณะที่ถ้าฟักตัวเกินอุณหภูมิ 88.8 F (31องศาเซลเซียส) เป็นเพศเมียอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ของ NOAA'S National Ocean Service

No comments:

Post a Comment