โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, September 1, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 01-September-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : ReutersScience
After a record heatwave parched large areas of the Yangtze basin, Chinese provinces are planning to spend billions of dollars on new water infrastructure as they try to fend off the growing impact of extreme weather on agriculture and hydropower.
หลังจากคลื่นความร้อนครั้งประวัติศาสตร์ทำให้พื้นที่ขนาดใหญ่ของลุ่มแม่น้ำแยงซีแห้งผาก มณฑลต่าง ๆ ของจีนกำลังวางแผนที่จะใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำแห่งใหม่ เนื่องจากพวกเขาพยายามที่จะป้องกันผลกระทบที่เพิ่มขึ้นของสภาพอากาศที่รุนแรงต่อการเกษตรและไฟฟ้าพลังน้ำ

คำศัพท์ข่าว
- agriculture (n) = เกษตรกรรม, การเกษตร
- fend off (phrasal verb) = ปกป้องตัวเอง/ป้องกันตัวเอง/ต่อสู้ด้วยตัวเอง
- heatwave (n) = คลื่นความร้อน (อากาศร้อนผิดปกติเป็นเวลานาน)
- infrastructure (n) = โครงสร้างพื้นฐาน, สาธารณูปโภค
- Hydropower/hydroelectric power = โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
- parched (adj) = แห้งผาก(แห้งจากความร้อน)
- record (adj) = ที่ซึ่งมากเป็นประวัติการณ์/ สถิติ(สูง/เยอะ/มาก ขึ้นกว่าที่เคย)


แหล่งข่าว : CNN
Drinking two or more cups of black tea a day is associated with lower risk of death from all causes, according to a study
การดื่มชาดำวันละสองถ้วยขึ้นไปมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลงของการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุตามการศึกษา

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงข้อมูลจาก.../ ตามที่..บอก
- associate with (phrasal verb) = ที่เกี่ยวข้องกับ, ที่เชื่อมโยงกับ
- cause (n) = สาเหตุ, ต้นสายปลายเหตุ
- death (n) = การเสียชีวิต, ความตาย

No comments:

Post a Comment