โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, September 1, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 01-September-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : ABC
Taiwan’s military fired warning shots at drones from China flying over its outposts just off the Chinese coastline, underscoring heightened tensions and the self-ruled island's resolve to respond to new provocations.
ทหารของไต้หวันยิงกระสุนเตือนใส่โดรนจากประเทศจีนที่บินเหนือด่านหน้าห่างชายฝั่งจีนไปเพียงเล็กน้อย ตอกย้ำความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นและความมุ่งมั่นของเกาะที่ปกครองตนเองในการตอบสนองต่อการยั่วยุครั้งใหม่

คำศัพท์ข่าว
- outpost (n) = ด่านหน้า(สถานที่ทำภาระกิจพิเศษที่นอกพื้นที่แผ่นดินใหญ่)
- provocation (n) = การยั่วยุ, การยุแหย่
- respond (v) = โต้ตอบ, ตอบสนอง, รับมือ
- resolve (n) = ปณิธาน/ความมุ่งมั่น/ความตั้งใจแน่วแน่
- self-ruled (compound) = ปกครองตนเอง
- coastline (n) = ชายฝั่ง, แนวชายฝั่งทะเล


แหล่งข่าว : CNN
"Crimes against humanity" may have been committed in China's treatment of Uyghur and other Muslim minority peoples in Xinjiang, a UN report says
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ" อาจมีการก่อขึ้น ในการปฏิบัติต่อชาวอุยกูร์ของจีน และชนกลุ่มน้อยมุสลิมอื่นๆ ในซินเจียง, รายงานของสหประชาชาติระบุ

คำศัพท์ข่าว
- treatment (n) = ปฏิบัติ(พฤติกรรมดีหรือร้ายต่อผู้คนแล้วแต่บริบท)
- commit (v) = (1)กระทำผิด/ก่ออาชญากรรม
- may have = มีความเป็นไปได้(แสดงความเป็นไปได้หรือคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้น)
- may have been committed = อาจถูกก่ออาชญากรรม(Passive Voice)

No comments:

Post a Comment