โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, September 10, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 10-September-2022

เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
This portable handheld device called Dotplot helps detect breast cancer. The tool aims to help women self-check at home and track any abnormalities they may find via an app อุปกรณ์ซึ่งสามารถถือพกพาได้สะดวกที่เรียกว่าดอทพลอทช่วยตรวจหามะเร็งเต้านม เครื่องมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้หญิงตรวจสอบตนเองที่บ้านและติดตามความผิดปกติที่อาจพบผ่านแอปพลิเคชั่น

คำศัพท์ข่าว
- aim (v) = เล็ง, มุ่งเป้า, ตั้งเป้าหมาย
- breast cancer (n) = มะเร็งเต้านม
- device (n) = อุปกรณ์
- find (v) = หา/พบ
- handheld (adj) = เกี่ยวกับใช้มือหยิบจับได้ง่าย/ออกแบบมาให้จับถนัดมือ
- mark (v) = เน้น, ระลึกถึง, ทำเครื่องหมาย(ในข่าวหมายถึงระลึกถึง)
- portable (adj) = สะดวกพกพา, เคลื่อนย้ายได้, เบาไม้เบามือ
- self-check (compound) = ตรวจสอบด้วยตัวเอง
- tool (n) = เครื่องมือ, เครื่องทุ่นแรง
- track (v) = ตามรอย, สะกดรอยตาม, ติดตาม
- via (prepo) = โดยทาง/ผ่านทาง

No comments:

Post a Comment