โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, September 10, 2022

เกี่ยวกับพระเจ้าชาร์ลที่ 3(โอรสของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2)เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
King Charles III and his wife Camilla, the Queen Consort, have entered Buckingham Palace after greeting crowds of well-wishers and viewing flowers left in honor of his mother, Queen Elizabeth II.
พระเจ้าชาร์ลที่ 3 และคามิลลาผู้เป็นภรรยา ซึ่งเป็นพระมเหสีได้เข้าไปยังพระราชวังบักกิงแฮมแล้ว หลังจากทักทายฝูงชนผู้รอรับเสด็จและชมดอกไม้ที่วางไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 พระมารดาของพระองค์

คำศัพท์ข่าว
- enter (v) = เข้าสู่, เข้าไป
- greet (v) = ทักทาย, ร้องทัก
- Queen Consort (n) = มเหสี(สตรีที่อภิเษกสมรสกับกษัตริย์ที่ครองราชย์)
- view (v) = สำรวจ, ตรวจสอบหรือดูบางสิ่งบางอย่าง
- well-wisher (compound) = ผู้ปราถนาดี, ผู้หวังดี(ในข่าวหมายถึงผู้มารอรับเสด็จ)
- wife (n) = ภรรยา


แหล่งข่าว : Washington Times
King Charles III approved a bank holiday for Queen Elizabeth II's state funeral, which will close government offices, schools, and most businesses across the United Kingdom.
พระเจ้าชาร์ลที่ 3 ทรงอนุมัติวันหยุดราชการสำหรับงานพิธีศพของควีนอลิซาเบธที่ 2 ที่รัฐจัดขึ้น ซึ่งจะปิดหน่วยงานราชการ โรงเรียน และธุรกิจส่วนใหญ่ทั่วสหราชอาณาจักร

คำศัพท์ข่าว
- approve (v) = อนุมัติ, เห็นชอบ
- across (prepo)= ทั่วทั้ง, ทั่วพื้นที่, เต็มพื้นที่
- holiday (n) = วันหยุด
- state funeral (n) = งานศพของรัฐจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้ผู้ที่มีความสำคัญระดับชาติ
- Queen Elizabeth II = สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่สอง
- most (adj) = มากที่สุด, อย่างมาก

No comments:

Post a Comment