โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, September 16, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 16-September-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
President Biden will sign an executive order on Thursday to sharpen the federal government's powers to block Chinese investment in U.S. technology and limit its access to private data on citizens, administration officials say.
ประธานาธิบดีไบเดนจะลงนามหนังสือคำสั่งประธานาธิบดีในวันพฤหัสบดีนี้ เพื่อเพิ่มพูนอำนาจของรัฐบาลกลางที่จะสกัดกั้นการลงทุนของจีนในเทคโนโลยีของสหรัฐฯ และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของพลเมือง, เจ้าหน้าที่กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- access (n) = การเข้าถึง (สามารถใช้, โอกาสที่จะได้ใช้)
- executive (adj) = เกี่ยวกับการบริหาร, เกี่ยวกับการปฏิบัติ
- executive order (n) = คำสั่งอย่างเป็นทางการ(ของผู้นำหรือรัฐบาล)
- federal = สหพันธรัฐ, รัฐบาลกลาง (ประเทศอเมริกามี 50 รัฐ ดังนั้นรัฐบาลกลางจึงหมายถึงรัฐใหญ่ที่สุดที่ปกครองทั้ง 50 รัฐ)
- sharpen (v) = ทำให้แข็งแกร่ง, เพิ่มศักยภาพ


แหล่งข่าว : CBS News
Ukrainian authorities found a mass burial site near a recaptured northeastern city previously occupied by Russian forces, President Volodymyr Zelenskyy said Thursday night.
เจ้าหน้าที่ยูเครนพบสถานที่ฝังศพขนาดใหญ่ใกล้เมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือที่ยึดคืนกลับมาได้ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกครอบครองโดยกองกำลังรัสเซีย ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี้ กล่าวเมื่อคืนวันพฤหัสบดี

คำศัพท์ข่าว
- previously (adv) = ก่อนหน้านี้, เมื่อก่อนนี้
- recapture (adj) = จับหรือยึดคืนกลับ
- occupy (v) = ครอบครอง, ยึดครอง, ยึดเอา

No comments:

Post a Comment