โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, September 16, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 16-September-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
An analysis of Pakistan’s devastating floods has found “fingerprints” of the human-made climate crisis on the disaster, which killed more than 1,400 people and destroyed so much land and infrastructure it has plunged the South Asian nation into crisis.
การวิเคราะห์อุทกภัยที่สร้างความเสียหายอย่างหนักของปากีสถานพบ “ร่องรอย” ของวิกฤตการณ์สภาพอากาศที่มนุษย์สร้างขึ้นบนภัยพิบัติซึ่งคร่าชีวิตไปมากกว่า 1,400 คน และทำลายที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากจนทำให้ประเทศในเอเชียใต้นี้ตกอยู่ในวิกฤต

คำศัพท์ข่าว
- climate crisis (n) = วิกฤตสภาพภูมิอากาศ
- crisis (n) = วิกฤติ, เหตุการณ์วิกฤติ
- devastating (adj) = เกี่ยวกับผลกระทบรุนแรงสร้างความเสียหายอย่างหนัก
- disaster (n) = ภัยพิบัติ, ความหายนะ
- fingerprint (n) ลายนิ้วมือ/รอยนิ้วมือ/ร่องรอย/หลักฐานเชิงวิเคราะห์
- flood (n) = อุทกภัย, น้ำท่วม
- human-made (compound) = ที่สร้างจากน้ำมือของมนุษย์
- infrastructure (n) = โครงสร้างพื้นฐาน, สาธารณูปโภค
- land (n) = ที่ดิน, พื้นดิน, อสังหาริมทรัพย์
- plunge (v) = ดันลง/ดำดิ่ง/พุ่งลง /ร่วง/หล่น/ ตกอย่างเร็ว


แหล่งข่าว : CNN
In the first study to quantify the impact of industrial mining on tropical forest loss, an international team of scientists found that just four countries are largely to blame: Brazil, Indonesia, Ghana and Suriname
ในการศึกษาครั้งแรกเพื่อหาปริมาณผลกระทบของการทำเหมืองอุตสาหกรรมต่อการสูญเสียป่าเขตร้อน ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติพบว่ามีเพียงสี่ประเทศเท่านั้นที่ต้องกล่าวตำหนิอย่างมากคือ บราซิล อินโดนีเซีย กานา และซูรินาเม

คำศัพท์ข่าว
- blame (n) = ความรับผิดชอบในความผิด
- find/found/found = หา/พบ
- largely (adv) = ส่วนใหญ่, เกือบทั้งหมด
- loss (n) = การสูญเสีย
- mining (n) = การทำเหมือง, อุตสาหกรรมสกัดทรัพยากรจากใต้พื้นดิน
- quantify (v) = หาจำนวน/หาปริมาณ
- tropical forest (n) = ป่าเขตร้อน


แหล่งข่าว : ReutersScience
Latin America and the Caribbean face multiple and increasingly frequent risks from a changing climate, ratings agency Moody's Investors Service said on Thursday, with the risks highest for the region's energy and extractive sectors.
ละตินอเมริกาและแคริบเบียนเผชิญกับความเสี่ยงหลายครั้งและถี่ขึ้นเรื่อย ๆ จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง หน่วยงานการจัดอันดับมูดี้ส์อินเวสเตอร์เซอร์วิสกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี โดยมีความเสี่ยงสูงสุดต่อพลังงานของภูมิภาค และแวดวงการสกัดทรัพยากรใต้ดิน

คำศัพท์ข่าว
- extractive sector = ภาคส่วน/แวดวงการสกัดทรัพยากรใต้ดิน(แร่ธาตุ,น้ำมัน)
- face (v) = เผชิญ, ประสบ
- frequent (n) = บ่อยครั้ง
- (Global/International) ratings agency Moody’s Investors Service = หน่วยงานการจัดอันดับมูดี้ส์อินเวสเตอร์เซอร์วิสสากล
- increasingly (adv) = มากขึ้นเรื่อย ๆ
- rating (n) = การจัดอันดับ

No comments:

Post a Comment