โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, September 18, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 18-September-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
The 6.8-magnitude quake hit the sparsely populated southeastern part of Taiwan, derailing train carriages, causing a convenience store to collapse and trapping people on a mountain.
แผ่นดินไหวขนาด 6.8 สั่นสะเทือนพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไต้หวันที่มีประชากรประปราย ทำให้ตู้รถไฟตกราง ทำให้ร้านสะดวกซื้อพังถล่มและทำให้คนติดค้างอยู่บนภูเขา

คำศัพท์ข่าว
- convenience store (n) = ร้านสะดวกซื้อ
- derail (v) = ทำให้ตกราง(เป็นสาเหตุทำให้รถไฟตกราง)
- populated (adj) = ซึ่งมีคนพำนักอยู่, ซึ่งมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่
- sparsely (adv) = บางตา, มีน้อย, ประปรายทำให้ตกราง
- trap (vt) = ทำให้ติดค้างไปไหนไม่ได้/ติดอยู่ในที่เกิดเหตุ


แหล่งข่าว : New York Times
Cheetahs once prowled India, but they have been gone for 75 years — the entirety of India's existence as an independent nation. That changed on Saturday, when eight cheetahs arrived from Africa, initiating a great untried experiment for the world.
ครั้งหนึ่งในอดีตเสือชีตาห์เคยเดินด้อม ๆ มองหาอาหารในอินเดีย แต่พวกมันได้หายไปเป็นเวลา 75 ปีแล้วทั้งหมดที่มีอยู่ของอินเดียในฐานะประเทศเอกราช และนั่นเปลี่ยนไปเมื่อวันเสาร์เมื่อเสือชีตาห์แปดตัวจากแอฟริกามาถึง เป็นการเริ่มต้นการทดลองที่ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่เคยลองมาก่อนสำหรับโลก

คำศัพท์ข่าว
- independent nation (n) = ประเทศเอกราช
- initiate (v) = เริ่ม, เริ่มต้น
- entirety (n) = ทั้งหมด
- existence (n) = การดำรงอยู่, การมีชีวิตอยู่
- once (adv) = ครั้งหนึ่งที่ผ่านมา, ครั้งหนึ่งในอดีต, ช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่าน
- prowl (v) = เดินด้อม ๆ มองๆ(เคลื่อนที่ไปมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการค้นหาเหยื่อ)
- untried (adj) = ไม่เคยทดลอง, ไม่ได้พิจารณา

No comments:

Post a Comment