โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, September 19, 2022

nearly (adv) = เกือบจะ, แทบจะเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : ABC
GUESS WHO'S BACK: A cat that had been missing for nearly a week returned to her New York home, alerting her owners through the doorbell camera.
เดาว่าใครกลับมา: แมวที่หายตัวไปเกือบหนึ่งสัปดาห์กลับมาที่บ้านของเธอในนิวยอร์ก โดยแจ้งเตือนผู้เป็นเจ้าของเธอผ่านกล้องกริ่งประตู

Video captures the moment the feline reached over the camera and started meow-ing to get her family's attention.
วิดีโอจับภาพช่วงเวลาที่แมวเดินเข้ามาถึงกล้องและเริ่มร้องเหมียวเพื่อให้ครอบครัวของเธอสนใจ

คำศัพท์ข่าว
- attention (n) = ความสนใจ, ความตั้งใจ
- back (adv) = กลับคืน, หวนกลับ
- nearly (adv) = เกือบจะ, แทบจะ
- return (v) = กลับคืน, หันกลับ
- owner (n) = เจ้าของ


แหล่งข่าว : CNN
This Georgia college student was so determined to vote, she decided to take a nearly 24-hour road trip to her hometown in order to cast her ballot in person
นักศึกษาวิทยาลัยในรัฐจอร์เจียคนนี้ตั้งใจแน่วแน่ที่จะลงคะแนนเสียง เธอตัดสินใจเดินทางเกือบ 24 ชั่วโมงไปยังบ้านเกิดของเธอเพื่อทำการลงคะแนนด้วยตนเอง

คำศัพท์ข่าว
- ballot (n) = บัตรเลือกตั้ง, บัตรลงคะแนน
- cast (v) = โหวต, ลงคะแนนเสียง
- decide (v) = ตัดสินใจ, พิจารณาตัดสินใจ
- determined (adj) = มุ่งมั่น, แสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะปฏิบัติตามแผน
- in person = ด้วยตนเอง, กระทำด้วยตนเอง (อยู่ในเหตุการณ์ ตัวเป็น ๆ ไม่ใช้ตัวแทน)
- nearly (adv) = เกือบจะ, แทบจะ
- road trip (n) = การเดินทาง
- vote (v) = โหวต, ลงคะแนนเสียง


แหล่งข่าว : CNN
Since President Biden took office, the Department of Education has canceled a total of $1.5 billion in student loan debt for nearly 92,000 students who were victims of for-profit college fraud
นับตั้งแต่ประธานาธิบดีไบเดนเข้ารับตำแหน่งกระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกหนี้เงินกู้นักเรียนจำนวน 1.5 พันล้านดอลลาร์สำหรับนักเรียนเกือบ 92,000 คน ที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงของวิทยาลัยที่เอาเปรียบ

คำศัพท์ข่าว
- cancel (v) = ยกเลิก, เพิกถอน
- for-profit (compound) = ที่แสวงหากำไร/เอาเปรียบ
- fraud (n) = การโกง, การหลอกลวง
- nearly (adv) = เกือบจะ, แทบจะ
- student (n) = นักเรียน, นักศึกษา
- student loan debt (n) = หนี้เงินกู้นักเรียน/นักศึกษา

No comments:

Post a Comment