โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, September 13, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 13-September-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Vitamin D supplements aren't likely to prevent an infection from Covid-19 or respiratory infections like colds or flu, even if your current levels of the vitamin are low, according to two new clinical trials.
อาหารเสริมวิตามินดีไม่มีแนวโน้มที่จะป้องกันการติดเชื้อจากโควิด-19 หรือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเช่น หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ได้ แม้ว่าขณะนั้นวิตามินดีของคุณจะอยู่ในระดับต่ำก็ตาม โดยอ้างอิงจากการทดลองทางคลินิกใหม่สองครั้ง

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงข้อมูลจาก.../ ตามที่..บอก
- infection (n) = การติดเชื้อ
- likely (adv) = น่าจะ, มีแนวโน้ม, อาจเป็นไปได้
- respiratory (adj) = เกี่ยวกับการหายใจ, ระบบทางเดินหายใจ
- supplement (n) = สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์
- clinical trial (n) = การทดลองทางคลินิก
- vitamin (n) = วิตามิน, ไวตามิน

No comments:

Post a Comment