โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, September 15, 2022

เหยื่อข่มขืนต้องชดใช้เงินให้กับญาติผู้เสียชีวิตที่ข่มขืนเธอเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : The Washington Post
In a case with parallels to other sex-trafficked teenagers who killed their assailants, Pieper Lewis faced up to 20 years in prison.
กรณีที่คล้ายคลึงกันกับวัยรุ่นค้าประเวณีคนอื่นที่ฆ่าคนทำร้ายของพวกเธอ พีเพอร์ ลูอิส ต้องเผชิญกับคุกนานถึง 20 ปี

On Tuesday, Lewis, now 17, was sentenced to five years of probation to be served at a residential correctional facility.
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ลูอิส ซึ่งตอนนี้อายุ 17 ปี ถูกตัดสินให้คุมประพฤติห้าปีจะต้องช่วยงานบริการที่ทัณฑสถาน

คำศัพท์ข่าว
- assailant (n) = ผู้ทำร้าย, ผู้โจมตี, คนร้าย
- residential (adj) = เกี่ยวกับที่พัก/ที่อยู่อาศัย
- residential correctional facility (n) = ทัณฑสถาน/สถานที่คุมประพฤติ
- probation (n) = การคุมประพฤติ, การภาคทัณฑ์


แหล่งข่าว : CBS News
A GoFundMe campaign started for Pieper Lewis — the Iowa teen sentenced Tuesday to pay $150,000 in restitution after killing her accused rapist — has raised over $235,000 as of Wednesday, with donations pouring in from nearly 6,000 people.
แคมเปญของเว็บไซต์ GoFundMe เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับพีเพอร์ ลูอิส วัยรุ่นในรัฐไอโอวาที่ถูกตัดสินลงโทษเมื่อวันอังคารให้จ่ายเงิน 150,000 ดอลลาร์ในการชดใช้ค่าเสียหายหลังจากสังหารคนร้ายที่ข่มขืนเธอ ซึ่งระดมเงินได้กว่า 235,000 ดอลลาร์ ณ วันพุธโดยการบริจาคหลั่งไหลเข้ามาจากเกือบ 6,000 คน

คำศัพท์ข่าว
- GoFundMe = เว็บไซต์ที่เปิดบริการรับบริจาคเพื่อระดมทุนเพื่อประโยชน์ของสังคมและเพื่อการกุศล
- rapist (n) = ผู้ข่มขืน/ผู้บังคับมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สมัครใจ
- restitution (n) = การชดใช้, การใช้คืน(จ่ายเงินชดใช้/ชดเชย/ทำขวัญให้กับผู้เสียหาย)
- raise (v) = รวบรวมเงิน/หาเงิน/ระดมเงิน(กู้ยืม/เปิดรับบริจาค/ขายของเพื่อให้ได้เงิน)
- sentence (v) = พิพากษาลงโทษ, ตัดสินโทษ (ศัพท์กฏหมาย)


แหล่งข่าว : New York Times
Pieper Lewis was 15 years old when, according to court documents, the man sheltering her forced her to have sex for money. She stabbed one abuser 30 times, killing him. On Tuesday, she was sentenced and ordered to pay his family $150,000.
พีเพอร์ ลูอิส มีอายุ 15 ปีในขณะนั้น ตามเอกสารของศาล ผู้ชายที่ให้ที่อยู่อาศัยกับเธอได้บังคับให้เธอมีเพศสัมพันธ์เพื่อเงิน เธอแทงผู้ที่ละเมิดคนหนึ่งถึง 30 ครั้งและฆ่าเขา เมื่อวันอังคารเธอถูกพิพากษาลงโทษและสั่งให้จ่ายเงิน 150,000 ดอลลาร์ให้กับครอบครัวของเขา

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงข้อมูลจาก.../ ตามที่..บอก
- abuser (n) = ผู้ที่ละเมิด, อันธพาล (ผู้ที่ปฏิบัติต่อบุคคลหรือสัตว์อื่นด้วยวิธีที่โหดร้ายหรือรุนแรง )
- stab (v) = แทง, ทิ่ม, จิ้ม
- order (v) = สั่ง, ออกคำสั่ง
- pay (v) = จ่าย, ใช้จ่าย
- shelter (v) = ให้ที่พักพิง, ให้ที่หลบภัย


แหล่งข่าว : USATODAY
Pieper Lewis, 17, received five years of probation and a deferred judgment,which means her record could be expunged before completion of the sentence.
พีเพอร์ ลูอิส วัย 17 ปีได้รับโทษควบคุมความประพฤติห้าปีและเลื่อนการพิพากษาออกไป ซึ่งหมายความว่าบันทึกประวัติของเธออาจถูกลบออกได้ก่อนการพิพากษาโทษจะแล้วเสร็จ

คำศัพท์ข่าว
- deferred (adj) = เลื่อนเวลาออกไป, เลื่อนกำหนดการ
- expunge (v) = ลบล้าง, ลบออก
- probation (n) = การคุมประพฤติ, การภาคทัณฑ์
- record (n) = การบันทึกข้อมูล, การทำสถิติ
- sentence (n) = คำพิพากษาลงโทษ, คำตัดสินลงโทษ (ศัพท์กฏหมาย)


แหล่งข่าว : Sky News
Pieper Lewis was 15 years old when she stabbed the man accused of raping her in Des Moines, Iowa in June 2020
พีเพอร์ ลูอิส มีอายุ 15 ปีตอนที่เธอแทงชายที่ถูกกล่าวหาว่าข่มขืนเธอในเมือง Des Moines รัฐไอโอวาในเดือนมิถุนายน 2020

คำศัพท์ข่าว
- rape (v) = ข่มขืน
- stab (v) = แทง, ทิ่ม, จิ้ม

No comments:

Post a Comment