โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, December 2, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 02-December-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : CBS News
Every single monk from a Buddhist temple in central Thailand has been defrocked after testing positive for meth.
พระทุกรูปจากวัดพุทธในภาคกลางของไทยถูกจับศึกหลังตรวจพบสารเสพติดยาบ้า

คำศัพท์ข่าว
- defrock (v) = ปาราชิก, ขาดจากความเป็นภิกษุทันที
- meth (ย่อมาจาก methamphetamine) = ยาบ้า
- tested positive = ทดสอบได้ผลเป็นบวก = (ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติที่ต้องการค้นในข่าวหมายถึงยาบ้า)
- every single = ถ้วนทั่ว, ทุก ๆ(อัน/คน/หน่วย..)

No comments:

Post a Comment