โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, January 8, 2023

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 08-January-2023เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : CNN
Natural gas prices in Europe and the United States have tumbled to levels last seen before Russia sparked a global energy crisis by invading Ukraine.
ราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปและสหรัฐอเมริการ่วงลงสู่ระดับที่เห็นครั้งล่าสุดก่อนที่รัสเซียจะจุดประกายวิกฤตพลังงานโลกด้วยการรุกรานยูเครน

คำศัพท์ข่าว
- crisis (n) = ภาวะวิกฤติ, สถานการณ์เลวร้าย
- invade (v) = บุก, รุกราน(ใช้กำลังหรืออาวุธบุกเข้าประเทศ/เมือง/พื้นที่)
- spark (v) = ก่อให้เกิด, จุดประเด็น, จุดประกาย
- tumble (v) = เสียหลักล้ม/ร่วง/หล่น


แหล่งข่าว : CNN
The Great Salt Lake, plagued by excessive water use and a worsening climate crisis, has dropped to record-low levels two years in a row.
ทะเลสาบเกรตซอลต์ซึ่งเต็มไปด้วยการใช้น้ำมากเกินไปและวิกฤตสภาพอากาศเลวร้ายลง ลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์สองปีซ้อน

คำศัพท์ข่าว
- excessive (adj) = มากเกินไป
- in a row = ซ้อนกัน, ติดต่อกัน, ต่อเนื่องกัน
- plague (v) = รบกวน, รังควาน(ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์)
- record-low (compound) = ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
- worsening (adj) = กำลังเสื่อมคุณภาพลง

หมายเหตุ ทะเลสาบเกรตซอลต์ ตั้งอยู่ในรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดความยาว 120 กิโลเมตร กว้าง 50 กิโลเมตร


แหล่งข่าว : CNN
Tesla has slashed car prices in China for the second time in less than three months, in an effort to boost sales amidst slowing demand in the world’s largest car market
เทสลาลดราคารถยนต์ในจีนเป็นครั้งที่ 2 ในรอบไม่ถึง 3 เดือน ในความพยายามที่จะกระตุ้นยอดขายท่ามกลางอุปสงค์ที่กำลังชะลอตัวในตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

คำศัพท์ข่าว
- amidst (prep) = ท่ามกลาง
- boost (v) = ผลักดันขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น
- demand (n) = ความต้องการ
- effort (n) = ความพยายาม
- slash (v) = ตัด, เฉือน, หั่น (ลดจำนวน/ปริมาณ)


แหล่งข่าว : CNBC
Bill Gates: "Our grandchildren will grow up in a world that is dramatically worse off" than us if we don't fix climate change.
บิล เกตส์: "ลูกหลานของเราจะเติบโตในโลกที่แย่กว่าเรามาก" หากเราไม่แก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คำศัพท์ข่าว
- climate change (n) = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง/แปรปรวน (มักทำให้เกิดเหตุในทางลบ เช่นภัยธรรมชาติที่รุนแรง)
- dramatically (adv) = ร้อนแรง, เผ็ดร้อน(สถานการณ์/อารมณ์)
- fix (v) = แก้ไข, ปรับปรุง, ซ่อมแซม
- grandchildren (พหูพจน์ของ grandchild) = หลาน, ลูกหลาน(ลูกของลูกชายหรือลูกสาว/ หลานของปู่ย่าตายาย)
- worse off (adj) = แย่ลง อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีเหมือนในอดีต)

No comments:

Post a Comment