โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, February 1, 2023

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 01-February-2023เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : CNN
Scientists have created a tiny, shape-shifting robot that can melt its way out of a cage.
นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างหุ่นยนต์จิ๋วที่เปลี่ยนรูปร่างได้ซึ่งสามารถอ่อนตัวเป็นของเหลวออกจากกรงได้

คำศัพท์ข่าว
- melt (v) = ละลาย, อ่อนตัวเป็นของเหลว/น้ำ
- shape-shifting (compound) = เปลี่ยนรูปร่างได้
- tiny (adj) = เล็ก, จิ๋ว


แหล่งข่าว : CBS News
A decades-long megadrought fueled by climate change is nearing a tipping point for states in the West. It comes as investors have been buying up land to secure the water rights that go along with them.
ภัยแล้งครั้งใหญ่ที่กินเวลาหลายทศวรรษซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังใกล้ถึงจุดเปลี่ยนสำหรับรัฐต่าง ๆ ในตะวันตก สิ่งนี้มาในขณะที่มีนักลงทุนกว้านซื้อที่ดินเพื่อได้สิทธิ์ในการใช้น้ำที่ติดมากับมันด้วย

คำศัพท์ข่าว
- decades-long (compound) = ยาวนานหลายสิบปี
- investor (n) = นักลงทุน
- megadrought (n) = การขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง(ภัยแล้งรุนแรงยาวนานหรือแผ่กว้างเกินปกติ)
- fuelled by = ถูกเติมเชื้อเพลิงโดย/ถูกขับเคลื่อนโดย
- tipping point (n) = จุดเปลี่ยน,ช่วงการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบไม่สามารถหยุดได้


แหล่งข่าว : Reuters
The White House expressed outrage at Exxon Mobil's record net profit in 2022 of $56 billion, a historical high not just for the company but for the entire Western oil industry
ทำเนียบขาวแสดงความไม่พอใจที่บริษัทเอ็กซอนโมบิลมีกำไรสุทธิทำสถิติในปี 2022 ที่ 56 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ไม่เพียงแค่สำหรับบริษัทนี้ แต่สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันของตะวันตกทั้งหมด

คำศัพท์ข่าว
- express (v) = แสดงออก, แสดงความรู้สึก
- historical (adj) = ในอดิต, ตามประวัติศาสตร์ท เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา
- profit (n) = กำไร, ผลประโยชน์
- outrage (n) = ความโกรธ/คับแค้นอย่างรุนแรง


แหล่งข่าว : EIA News
Climatechange: Earth is on track to exceed 1.5C warming in the next decade, study using AI finds
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: การศึกษาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์พบว่า โลกอยู่ในเส้นทางที่จะร้อนขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสในทศวรรษหน้า

- Researchers found that exceeding the 2C increase has a 50% chance of happening by mid-century
นักวิจัยพบว่าการเพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส มีโอกาส 50% ที่จะเกิดขึ้นภายในกลางศตวรรษ

คำศัพท์ข่าว
- exceed (v) = เกินกว่าที่กำหนด, เกินปริมาณ
- mid-century (compound) = ช่วงกลางศวรรต(ครึ่งร้อยปี)

No comments:

Post a Comment