โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, February 1, 2023

คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าว    
Tense จากข่าว
Adjective
    Adverb
Adverb_ly
    Adjective

1 aerosol (n) = ละอองในอากาศ
2 air conditioning (n) = เครื่องปรับอากาศ
3 aloft = เหนือหัว, เบื้องบน, ลอยบนอากาศ
4 climate change (n) = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง/แปรปรวน(มักทำให้เกิดเหตุในทางลบ)
5 climate change-fueled (compound) = การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นต้นเหตุ
6 climate crisis (n) = วิกฤตสภาพภูมิอากาศ
7 climate shock (n) = สภาพอากาศวิกฤติ
8 climate-driven (compound) = สภาพอากาศเป็นตัวขับเคลื่อน
9 climate-related (compound) = เกี่ยวข้องสภาพอากาศ
10 continent of Antarctica = ทวีปแอนตาร์กติกา
11 degrees Celsius = องศาเซลเซียส
12 drought (n) = ความแห้งแล้ง
13 global warming (n) = ภาวะโลกร้อน
14 net zero (n) = การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์/ไม่เพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ
15 storm (n) = พายุ
16 stormy (adj) = มีพายุ
17 summer (ซัมเมอะ)(n) = ฤดูร้อน
18 temperature (n) = อุณหภูมิ
19 thaw (v) = ละลาย (ช่วงเวลาที่อากาศอุ่นขึ้นซึ่งทำให้น้ำแข็งและหิมะกลายเป็นน้ำ)
20 thawing (n) = กระบวนการของน้ำแข็ง หิมะ หรือสารแช่แข็งอื่น
21 unseasonal (adj) = นอกฤดูกาล (สภาพอากาศ ผิดปกติหรือไม่เหมาะสมสำหรับช่วงเวลาของปี)
22 ventilate (v) = ระบายลม, ระบายอากาศ
23 ventilation (n) = การระบายอากาศ, การระบายลม
24 weather (n) = สภาพอากาศ
25 weather bureau (n) = สำนักพยากรณ์
26 weather condition (n) = สภาพ/สภาวะอากาศ
27 weathering (n) = ตากแดดตากฝน, เผชิญกับสภาพอากาศ
28 wind (n) = ลม
29 windy (adj) = เกี่ยวกับลมแรง
30 winter (วินเทอะ)(n) = ฤดูหนาว
News : #ศัพท์ข่าวการเมืองไทย

คำศัพท์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(รีไซเคิล)

คำศัพท์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์

คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ

No comments:

Post a Comment