โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, February 24, 2023

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ข่าวสั้นรายวัน
     ข่าวรายวัน
ข่าวการเมือง
     ข่าวเดียวกัน
ข่าวโควิด-19
     ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : New York Times
More than 830,000 customers are without power across Illinois, Indiana, Michigan and Minnesota, as a prolonged winter storm hits the region.
ผู้ใช้บริการกว่า 830,000 รายไม่มีไฟฟ้าใช้ทั่วรัฐอิลลินอยส์, อินดีแอนา, มิชิแกนและมินนิโซตา เนื่องจากพายุฤดูหนาวพัดถล่มภูมิภาคนี้เป็นเวลานาน

More than 670,000 of those outages were in Michigan, where the storm led to the death of a firefighter.
มากกว่า 670,000 ของการขาดกระแสไฟฟ้านั้นอยู่ในรัฐมิชิแกน ที่พายุทำให้นักผจญเพลิงคนหนึ่งเสียชีวิต

คำศัพท์ข่าว
- customer (n) = ลูกค้า, ผู้ใช้บริการ(ในข่าวหมายถึงประชาชนที่ใช้ไฟฟ้า)
- firefighter (n) = นักผจญเพลิง, นักดับเพลิง
- power (n) = พลัง, ไฟฟ้า, อำนาจ(พาวเวอร์ คำทับศัพท์)
- prolonged (adj) = ยืดเยื้อ, เรื้อรัง, ยาวนานกว่าปกติ
- storm (n) = พายุ


สำนักข่าว : ReutersScience
Turkey will widen an investigation into building contractors suspected of violating safety standards following its devastating earthquake, the interior minister said, as the country stepped up housing plans for victims.
ตุรกีจะขยายการสอบสวนไปในพวกผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารที่ต้องสงสัยว่าละเมิดมาตรฐานความปลอดภัยหลังมีแผ่นดินไหวที่ทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงของประเทศ, รัฐมนตรีมหาดไทยระบุ ในขณะที่ประเทศเพิ่มแผนจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบภัย

คำศัพท์ข่าว
- contractor (v) = ผู้รับเหมา
- interior minister (n) = รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- step up (phrasal verb) = ก้าวขึ้น, เดินหน้า, ดำเนินการเพิ่ม
- suspect (v) = ต้องสงสัย, มีพฤติกรรมต้องสงสัย
- widen (v) = ขยายให้กว้าง


สำนักข่าว : EIA News
Today xxxCommonSeas delivered its BloodTypePlastic petition to Downing Street.
วันนี้องค์กร @CommonSeas ส่งคำร้องทุกข์เรื่อง BloodTypePlastic ของพวกเขาไปยังดาวนิงสตรีท(ที่ทำการของรัฐบาลอังกฤษ)

Signed by 100,000 people, the petition asks the Government to fund research into the impact plastic in our blood is having on our health.
ได้รับการลงชื่อจากประชาชน 100,000 คน โดยคำร้องนี้ขอให้รัฐบาลสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของพลาสติกในเลือดที่มีต่อสุขภาพของพวกเรา

EIA supports this campaign to BreakFreeFromPlastic
หน่วยงานพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการรณรงค์นี้เพื่ออนาคตที่ปราศจากมลพิษพลาสติก

คำศัพท์ข่าว
- campaign (n) = แคมเปญ, รณรงค์, ส่งเสริม
- deliver (v) = นำส่งให้, ส่งมอบ
- petition (n) = คำร้องทุกข์, การถวายฎีกา(คำขอเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ)

No comments:

Post a Comment