โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, February 25, 2023

ศัพท์ข่าวการเมืองเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ข่าวสั้นรายวัน
     ข่าวรายวัน
ข่าวการเมือง
     ข่าวเดียวกัน
ข่าวโควิด-19
     ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Reuters
A new commemorative banknote in Ukraine depicts soldiers raising a blue and yellow national flag and an image of two hands tied together
ธนบัตรที่ระลึกแบบใหม่ในยูเครนแสดงภาพทหารกำลังยกธงชาติสีน้ำเงินกับสีเหลือง และภาพของมือ 2 ข้างที่ถูกมัดไว้ด้วยกัน

คำศัพท์ข่าว
- banknote (n) = ธนบัตร
- commemorative (adj) = เกี่ยวกับของที่ระลึก/เป็นอนุสรณ์
- depict (v) = บรรยาย/สื่อให้เห็นผ่านงานศิลปะ(เสียง/ภาพ/ตัวอักษร/หรือการแสดงต่าง ๆ)
- image (n) = ภาพถ่าย, ภาพนิ่ง(อิมเมจ คำทับศัพท์)
- raise (v) = เลื่อนขึ้น, ผลักดันขึ้น, ส่งเสริม, อุ้มชู


สำนักข่าว : ABC
NEW: The Pentagon announces a new package of long-term security assistance for Ukraine, marking first anniversary of Russia's invasion with $2 billion commitment to send more rounds of ammunition and a variety of small, high-tech drones into the fight.
ใหม่: เพนตากอนประกาศชุดความช่วยเหลือด้านความมั่นคงระยะยาวชุดใหม่สำหรับยูเครน เนื่องในวันครบรอบปีแรกของการรุกรานของรัสเซีย ด้วยความมุ่งมั่นมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ที่จะส่งชุดกระสุนเพิ่มขึ้นและโดรนขนาดเล็กที่มีเทคโนโลยีสูงหลากหลายชนิดเข้าสู่การต่อสู้

คำศัพท์ข่าว
- ammunition (n) = อาวุธยุทธภัณฑ์ (เครื่องกระสุน, ระเบิดฯล)
- anniversary (n) = การครบรอบ, วันครบรอบ(ถ้าไม่ระบวันเวลามักหมายถึงรอบปี)
- long-term (compound) = ระยะยาว
- security (n) = ความมั่นคง, ความปลอดภัย
- package (n) = สิ่งต่าง ๆที่รวมกันเป็นชุด (แพ็กเกจ คำทับศัพท์)


สำนักข่าว : Fox News
BREAKING NEWS: US sending up to 200 more troops to Taiwan as China tensions grow
ข่าวด่วน: สหรัฐฯ กำลังส่งทหารเพิ่มอีก 200 นายไปยังไต้หวัน ขณะความตึงเครียดของจีนเพิ่มขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- grow (v) = เติบโต, ขยายตัว
- send something/somebody up (phrasal verb) = เพิ่มจำนวน
- tension (n) = ความตึง, ความตึงเครียด
- troop (n) = กลุ่มกองกำลัง(ทหาร/ตำรวจ/นักรบ)


สำนักข่าว : ABC
China, a firm Russian ally, has called for a cease-fire between Ukraine and Moscow and the opening of peace talks as part of a 12-point proposal to end the conflict.
จีน ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มั่นคงของรัสเซีย ได้เรียกร้องให้มีการหยุดยิงระหว่างยูเครนและมอสโก และการเปิดเจรจาสันติภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอ 12 ประการเพื่อยุติความขัดแย้ง

คำศัพท์ข่าว
- ally (n) = พันธมิตร พวกเดียวกัน
- cease-fire (n) = การหยุดยิง, การพักรบ
- firm (adj) = แน่วแน่, มั่นคง, หนักแน่น
- proposal (n) ข้อเสนอ

No comments:

Post a Comment