โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, February 25, 2023

ศัพท์ข่าวไทยเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ข่าวสั้นรายวัน
     ข่าวรายวัน
ข่าวการเมือง
     ข่าวเดียวกัน
ข่าวโควิด-19
     ข่าวไทย


สำนักข่าว : Khaosod English
Over 13K people have signed an online petition to support the 3 demands made by hunger strikers Tawan & Bam as of Sat.
ผู้คนกว่า 13,000 คนได้ลงนามในคำร้องออนไลน์เพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง 3 ของตะวันและแบมผู้ประท้วงอดอาหารประท้วงเมื่อวันเสาร์

The demands are: judicial reform, bail rights for pre-trial pol prisoners & all political parties to support the abolition of the lese majeste & sedition laws.
ข้อเรียกร้องคือ: การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม, สิทธิการประกันตัวสำหรับนักโทษการเมืองก่อนการพิจารณาคดี และขอให้ทุกพรรคการเมืองสนับสนุนการยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและกฏหมายยุยงปลุกปั่น


คำศัพท์ข่าว
- abolition (n) = การยกเลิก, การเลิกล้ม
- lese majeste (n) = การหมิ่น/การไม่ให้เกียรติผู้นำแห่งรัฐ
- pol = political (adj) = เกี่ยวกับการเมือง
- pre-trial (compound) = ก่อนการพิจารณาคดี
- sedition (n) = การปลุกระดม


สำนักข่าว : Prachatai
On 24 February, activists Tantawan ‘Tawan’ Tuatulanon, and Orawan ‘Bam’ Phuphong, left Thammasat Hospital to continue their dry fast in front of the Supreme Court.
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ นักกิจกรรม และอรวรรณ แบม ภู่พงษ์ ออกจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อไปถือศีลอดที่หน้าศาลฎีกา

They have fasted for 37 days demanding bail rights and justice reform.
พวกเขาอดอาหารเป็นเวลา 37 วันเพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

คำศัพท์ข่าว
- dry fasting = การอดทั้งข้าว อดทั้งน้ำ
- leave (ลีฟ) / left (เล็ฟทฺ) / left (เล็ฟทฺ) = ออกจาก
- reform (n) = การปฏิรูป, ปรับปรุงให้ดีขึ้น, เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
- supreme Court (n) = ศาลฎีกา/ศาลสูง/ศาลยุติธรรมชั้นสูงสุด

#ศัพท์ข่าวไทย

No comments:

Post a Comment