โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, February 25, 2023

ศัพท์ข่าวการเมืองเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ข่าวสั้นรายวัน
     ข่าวรายวัน
ข่าวการเมือง
     ข่าวเดียวกัน
ข่าวโควิด-19
     ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : CBS News
The U.N. General Assembly voted overwhelmingly on Thursday to call for a cessation of hostilities in Ukraine and for Russia to withdraw its forces immediately.
ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติลงมติอย่างท่วมท้นเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อเรียกร้องให้ยุติการสู้รบในยูเครนและให้รัสเซียถอนกำลังออกทันที

คำศัพท์ข่าว
- call for (phrasal verb) = เรียกร้อง
- cessation (n) = สิ้นสุด, ยุติ
- immediately (adv) = ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์, ณ เวลาดังกล่าว/ณ ขณะนั้น
- overwhelmingly (adv) = อย่างท่วมท้น
- vote (v) = ลงคะแนนเสียง, ลงมติ
- withdraw (v) = ถอน, ถอนออก


สำนักข่าว : ABC
Nearly 200,000 Russian troops are estimated to have been killed or wounded in the past 12 months.
มีการประเมินว่าทหารรัสเซียเกือบ 200,000 นายเสียชีวิตหรือบาดเจ็บในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

Over half a million — by some estimates as many as a million — Russians have left their country, fleeing conscription, political persecution or hopelessness.
กว่าครึ่งล้าน หรือจากบางการประเมินบอกว่ามากถึงหนึ่งล้าน ที่ชาวรัสเซียออกจากประเทศของพวกเขา, หนีการเกณฑ์ทหาร, การประหัตประหารทางการเมือง หรือความสิ้นหวัง

คำศัพท์ข่าว
- as many as + จำนวน = จำนวนมากถึง..(เน้นว่าจำนวนมากจนน่าตกใจ)
- conscription (n) = การเกณฑ์ทหาร
- hopelessness (n) = ความสิ้นหวัง/หมดหนทาง
- persecution (n) = การประหัตประหาร(การรังแกที่โหดร้ายจากความเห็นต่างทางศาสนาหรือการเมือง)

No comments:

Post a Comment