โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, February 28, 2023

ข่าวสั้นภาษาอังกฤษเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ข่าวสั้นรายวัน
     ข่าวรายวัน
ข่าวการเมือง
     ข่าวเดียวกัน
ข่าวโควิด-19
     ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : BBC
Thai drug dealer underwent plastic surgery to look like Korean man
พ่อค้ายาเสพติดชาวไทยทำศัลยกรรมตกแต่งให้ดูเหมือนผู้ชายเกาหลี

คำศัพท์ข่าว
- surgery (n) = การผ่าตัด, การทำศัลยกรรม
- undergo (v) = เผชิญความยากลำบาก (ประสบเหตุการณ์ที่สงผลกระทบชีวิตอย่างมาก)


สำนักข่าว : CNN
A sugar replacement called erythritol — used to add bulk or sweeten stevia, monk-fruit, and keto reduced-sugar products — has been linked to blood clotting, stroke, heart attack and death, according to a new study
สารทดแทนน้ำตาลที่เรียกว่าอีริทริทอล ซึ่งใช้ในการเติมหญ้าหวาน, หล่อฮั่งก๊วย และผลิตภัณฑ์คีโตที่มีน้ำตาลริดิวส์ให้หวานหรือรสชาดดีขึ้นนั้น มีความเชื่อมโยงกับการแข็งตัวของเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง, หัวใจวาย และการเสียชีวิต โดยอ้างอิงตามงานศึกษาชิ้นใหม่

คำศัพท์ข่าว
- blood clotting = การแข็งตัวของเลือด
- monk-fruit = หล่อฮั่งก๊วย(น้ำตาลหล่อฮั่งก๊วย)
- replacement (n) = ผู้การทำหน้าที่แทน, สิ่งทดแทน
- sweeten (v) = ทำให้หวาน
- stevia (n) = หญ้าหวาน/พืชที่ให้ความหวานแต่ไม่ให้พลังงาน


สำนักข่าว : ABC
An all-Black collegiate swimming and diving team from Howard University won its first conference championship over the weekend, making history during Black History Month
ทีมว่ายน้ำและดำน้ำซึ่งมีสมาชิกเป็นนักศึกษาเป็นคนผิวดำทั้งหมดจากมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ด คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาภายในได้เป็นครั้งแรกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างประวัติศาสตร์ในช่วงเดือนแห่งประวัติศาสตร์คนผิวดำ

คำศัพท์ข่าว
- all-Black (compound) = ทั้งหมดเป็นชาวผิวดำ
- Championship (n) การแข่งชิงแชมป์
- collegiate (adj) = ที่เกี่ยวข้องกับ/เป็นนักศึกษาของ มหาวิทยาลัย,วิทยาลัย
- conference (n) = การแข่งขันกีฬาภายในกลุ่มทีมหรือแวดวง(ในข่าวหมายถึงกีฬามหาลัย)


สำนักข่าว : Reurters
Revelers in Greece celebrated Ash Monday by participating in a colorful 'flour war,' a traditional festivity marking the end of the carnival season and the start of the 40-day Lent period until the Orthodox Easter, in the port town of Galaxidi
นักท่องเที่ยวผู้รักความครื้นเครงในกรีซฉลองวันแอชมันเดย์ด้วยการเข้าร่วมใน 'สงครามแป้ง' หลากสีสัน ซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองแบบดั้งเดิมบอกถึงการสิ้นสุดเทศกาลงานรื่นเริง และการเริ่มต้นของช่วงเทศกาลมหาพรต 40 วันจนถึงวันอีสเตอร์ของออร์โธดอกซ์ ในเมืองท่ากาแลกซิดี

คำศัพท์ข่าว
- colorful (adj) = เต็มไปด้วยสีสัน, ความน่าตื่นเต้น
- participate (v) = มีส่วนร่วม, เข้าร่วม
- port (n) = รู, ช่อง, ช่องทาง, ช่องเสียบ
- reveler (n) = นักท่องเที่ยวสายครื้นเครง(ชอบงานรื่นเริง/เต้น ร้องรำทำเพลง)
- traditional (adj) = ประเพณี, สิ่งที่ปฏิบติต่อ ๆกันมา


สำนักข่าว : Reuters Science
Germany has asked the European Union to propose rules allowing combustion-engine cars that run on CO2-neutral fuels to be sold in Europe after 2035, the date by which the EU has agreed all new cars should have zero emissions
เยอรมนีขอให้สหภาพยุโรปเสนอกฎอนุญาตให้จำหน่ายรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นกลางทางคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในยุโรปหลังปี 2035 ซึ่งเป็นวันที่สหภาพยุโรปได้ตกลงกันแล้วว่ารถยนต์ใหม่ทุกคันควรมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

คำศัพท์ข่าว
- CO2-neutral (compound) = ความเป็นกลางทางคาร์บอนด์(ทำชดเชยภาวะเรือนกระจก)
- combustion-engine (n) = เครื่องยนต์สันดาป(ใช้การเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดการพลังงานขับเคลื่อน)
- emission (n) = การปล่อยออกมา (ถ้าไม่ระบุมักจะหมายถึงปล่อย มลพิษ/ก๊าซ/รังสี/ของเสีย ขึ้นสู่ท้องฟ้า)
- propose (v) = เสนอ, ยื่นเสนอ
- rule (n) = กฏ, ระเบียบ, ข้อบังคับ

No comments:

Post a Comment