โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, March 3, 2023

ศัพท์ข่าวการเมืองเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ข่าวสั้นรายวัน
     ข่าวรายวัน
ข่าวการเมือง
     ข่าวเดียวกัน
ข่าวโควิด-19
     ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : CNN
Japan has recounted its islands -- and discovered it has 7,000 more than it previously thought.
ญี่ปุ่นได้นับจำนวนเกาะของตัวเองใหม่ และพบว่ามีอยู่ถึง 7,000 เกาะมากกว่าเดิมที่เคยคิดไว้

คำศัพท์ข่าว
- discover (v) = ค้นพบ
- previously (adv) = ก่อนหน้านี้
- recount (v) = เล่าเรื่อง


สำนักข่าว : CNN
Vietnam's National Assembly named Vo Van Thuong as the country's new president, in a reshuffle of the country's top leadership amid a sweeping anti-graft campaign.
รัฐสภาเวียดนามเสนอชื่อนายโว วัน เทือง เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศ โดยเป็นการสับเปลี่ยนผู้นำระดับสูงของประเทศ ท่ามกลางการรณรงค์ต่อต้านการรับสินบนอย่างกว้างขวาง

คำศัพท์ข่าว
- anti-graft (compound) = ต่อต้านการรับสินบน
- campaign (n, v) = แคมเปญ, รณรงค์, ส่งเสริม, ผลักดัน, กระตุ้น
- name (v) = ตั้งชื่อ, แต่งตั้ง
- national assembly (n) = สภา
- reshuffle (UK) (n) = การโยกย้ายบุคลากร
- sweeping (adj) = ฉับพลัน, รุนแรง, กว้างขวาง, (มีผลกระทบสำคัญ)


สำนักข่าว : BBC
Dozens of Iran schoolgirls taken to hospital after new gas poisonings
เด็กนักเรียนหญิงอิหร่านหลายสิบคนถูกหามส่งโรงพยาบาล หลังได้รับแก๊สพิษชนิดใหม่

คำศัพท์ข่าว
- poisoning (n) = การให้ยาพิษ, การวางยาพิษ
- take (v) = จัดการ, ดำเนินการ

No comments:

Post a Comment