โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, March 25, 2020

ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน-25-March-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Thailand announces state of emergency starting tomorrow until April 30
ไทยประกาศภาวะฉุกเฉินเริ่มพรุ่งนี้ถึง 30 เม.ย.
A state of emergency for Thailand will come into effect starting tomorrow, as the country combats the novel coronavirus outbreak, Prime Minister Prayut Chan-o-cha announced on Wednesday.
สถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับประเทศไทยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้, ขณะที่ประเทศนี้ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศเมื่อวันพุธ

The state of emergency will be in place until April 30.
สถานการณ์ฉุกเฉินจะมีขึ้นจนถึงวันที่ 30 เมษายน

Prayut said supplies of food and other necessities will be "adequately available," and urged citizens to comply with the order to prevent the virus from spreading in the community.
พล. อ. ประยุทธ์กล่าวว่าเสบียงอาหารและสิ่งจำเป็นอื่น ๆ จะมีให้ "เพียงพอ" พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสแพร่ระบาดในชุมชน

However, he did not specify what new measures will be implemented.
อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ระบุว่าจะมีมาตรการใหม่อะไรบ้าง

"Some may feel they lose their rights and freedom, but this is for protecting you, your family’s lives, and that of every Thais," he said.
“ บางคนอาจรู้สึกว่าพวกเขาสูญเสียสิทธิและเสรีภาพ แต่นี่คือการปกป้องคุณ, ชีวิตครอบครัวของคุณ, และของคนไทยทุกคน” เขากล่าว

"If everyone understands, follows strictly and seriously, soon I am confident we will pass through this crisis together."
“ ถ้าทุกคนเข้าใจ, ทำตามอย่างเคร่งครัดและจริงจัง, ในเร็วนี้ผมมั่นใจว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”


What you need to know
สิ่งที่คุณต้องรู้

Nearly a third of the world’s population is under movement restrictions.
ประชากรเกือบหนึ่งในสามของโลกอยู่ภายใต้ข้อห้ามจำกัดการเคลื่อนไหวบางประการ

NYC is the epicenter of the US outbreak. Known cases are doubling every three days.
NYC เป็นศูนย์กลางการระบาดของโรคในสหรัฐอเมริกา บรรดาผู้ติดเชื้อเป็นที่รู้ว่าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุกสามวัน

Spain now has more deaths than China. Italy has the most deaths anywhere.
ขณะนี้สเปนมีผู้เสียชีวิตมากกว่าจีน อิตาลีมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในทุกที่

US lawmakers agreed on a $2 trillion stimulus package.
ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐเห็นพ้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์

Prince Charles tested positive for the virus.
เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ตรวจหาเชื้อพบว่าติดเชื้อไวรัสแล้ว

คำศัพท์ข่าว
- implement (n) = นำแผนมาใช้, นำนโยบายมาปฏิบัติใช้
- novel = แปลกใหม่, ต่างจากเดิม, แหวกแนว (มีความหมาย ที่แปลกใหม่กว่า new)
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- seriously = อย่างหนัก, เป็นจริงเป็นจัง, เอาจริงเอาจัง
- test = ทดสอบ, ตรวจหาเชื้อ
- test positive = ทดสอบได้ผลเเป็นบวก = มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อ


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment