โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 01-August-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : BANGKOK POST
Two new cases foreigners from Serbia, Denmark
สองผู้ติดเชื้อรายใหม่ชาวต่างชาติจากเซอร์เบีย, เดนมาร์ก

The government reported two new coronavirus cases on Saturday — a Serbian from his home country and a Finn from Denmark in self-paid quarantine facilities — bringing the total to 3,312 since January.
รัฐบาลรายงานว่ามีผู้ป่วยไวรัสโคโรนารายใหม่ 2 รายในวันเสาร์ ซึ่งเป็นชาวเซอร์เบียจากประเทศบ้านเกิดของเขา และชาวฟินแลนด์จากเดนมาร์กอยู่ในสถานกักตัวที่ต้องจ่ายเงินเอง

The Centre for Covid-19 Situation Administration said 3,312 patients, including 10 over the past 24 hours, or 94.66% of the total cases, have recovered.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 รายงานว่าผู้ป่วย 3,312 รายซึ่งรวมถึง 10 รายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่าน มาหรือ 94.66% เปอร์เซ็นของผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาหายแล้ว

The remaining 119 patients are still in hospital.
ผู้ป่วยที่เหลืออีก 119 คนยังคงอยู่ในโรงพยาบาล

The death toll remains unchanged at 58.
จำนวนผู้เสียชีวิตยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 58 ราย

คำศัพท์ข่าว
- foreigner = ชาวต่างชาติ
- have recovered = หายป่วยแล้ว
- including = รวมทั้ง
- patient = ผู้ป่วย
- self-paid = จ่ายเงินเองสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
First dog to test positive for Covid-19 in the US, Buddy the German shepherd, has died
สุนัขตัวแรกที่ตรวจพบโรค Covid-19 ในสหรัฐฯ Buddy สุนัขพันธุ์เยอรมันเชฟเฝิดได้ตายไปแล้ว

Buddy, a 7-year-old German shepherd from Staten Island, New York, was the first dog to test positive for the coronavirus in the United States. He died on July 11 after a three-month illness, according to National Geographic.
Buddy, สุนัขพันธุ์เยอรมันเชฟเฝิด อายุ 7 ปีจากเกาะสเตเทนนิวยอร์ก เป็นสุนัขตัวแรกที่ทดสอบพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในสหรัฐอเมริกา เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมหลังจากป่วยสามเดือน อ้างอิงจาก National Geographic

It's unclear whether Buddy died from complications of the coronavirus, which he most likely caught from his owner, Robert Mahoney, who tested positive this spring, or whether he died from lymphoma.
ยังไม่ชัดเจนว่าบัดดี้เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นไปได้สูงว่าติดจากเจ้าของ Robert Mahoney,ที่ตรวจพบเชื้อตอนฤดูใบไม้ผลินี้ หรือไม่ก็เสียชีวิตจากมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- Buddy = ชื่อของสุนัขที่ติดเชื้อ
- caught (catch) = จับ, ติดเชื้อ (ในข่าวหมายถึง ติดเชื้อ)
- German shepherd = สุนัขพันธุ์เยอรมันเชฟเฝิด (สุนัขพันธุ์ใหญ่มักใช้เป็นสุนัขเฝ้ายาม, หรือสุนัขนำทาง, หรืองานตำรวจ)
- most likely = มีโอกาสสูง, แนวโน้มสูง, มีความเป็นไปได้สูงสำนักข่าว : บีบีซี
Coronavirus: Mexico's death toll becomes world's third highest
เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา : ยอดผู้เสียชีวิตของเม็กซิโกขึ้นเป็นอันดับสามของโลก

Mexico has become the country with the third highest death toll with coronavirus, with only the US and Brazil recording greater numbers.
เม็กซิโกได้กลายเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับสามจากไวรัสโคโรนา โดยมีเพียงสหรัฐอเมริกาและบราซิลเท่านั้นที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตที่มากกว่า


It has now suffered at least 46,688 deaths during the pandemic, with a total of 424,637 infections.
ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 46,688 รายในช่วงที่มีการระบาดใหญ่, ซึ่งมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 424,637 ราย
Previously the United Kingdom had the third highest toll, and registered 46,204 deaths as of Friday.
ก่อนหน้านี้สหราชอาณาจักรมีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับสาม และมีผู้เสียชีวิต 46,204 ราย ในวันศุกร์

The World Health Organization (WHO) has warned the effects of the pandemic will be felt "for decades to come".
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เตือนถึงผลกระทบของการระบาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นว่าจะมีต่อในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า

คำศัพท์ข่าว
- death toll = ยอดผู้เสียชีวิต
- decade = ทศวรรษ, รอบสิบปี (ในข่าวเติม s จึงหมายถึง เตือนว่าการระบาดใหญ่นี้จะส่งผลกระทบต่อไปอีกหลายสิบปี)
- effect = ผลกระทบ
- felt (fell ) = รู้สึก, รับรู้ผล
- pandemic = การระบาดใหญ่
- previously = ก่อนหน้านี้
- third = อันดับสาม
- toll = ปริมาณความเสียหาย
- warned (warn) = เตือนสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Women in Xinjiang shine a light on a campaign of abuse and control by Beijing
บรรดาผู้หญิงในซินเจียงพยายามชี้ให้เห็นถึงแคมเปญการละเมิด และควบคุมโดยปักกิ่ง

Zumrat Dawut said she was forcibly sterilized by the Chinese government for having one too many children.
Zumrat Dawut กล่าวว่าเธอถูกบังคับให้ทำหมันโดยรัฐบาลจีนเพราะมีลูกมากเกินไป

A former resident of Urumqi, the capital of China's western Xinjiang region, the 38-year-old Uyghur woman said she was fined 18,400 yuan ($2,600) in 2018 for having three children, one more than she was allowed to under Chinese rule.
อดีตผู้อาศัยอยู่ใน Urumqi เมืองหลวงของภูมิภาคซินเจียงตะวันตกของจีน หญิงอุยกูร์วัย 38 ปีกล่าวว่าถูกปรับ 18,400 หยวน (2,600 เหรียญสหรัฐ) ในปีค.ศ. 2018 เนื่องจากมีลูกสามคนมากกว่าที่เธอได้รับอนุญาตภายใต้การปกครองของจีน

Jalilova said one day she was raped by a guard.
Jalilova กล่าวในวันหนึ่งเธอถูกข่มขืนโดยผู้คุม

"I told him, 'Aren't you ashamed? Don't you have a mother, a sister, how can you do this to me like that?' He hit me with the electroshock prod and said, 'You don't look like a human'," she said.
“ ฉันพูดกับเขาว่า 'คุณไม่ละอายใจหรือ คุณไม่มีแม่, พี่สาวงั้นรึ คุณจะทำอย่างนี้กับฉันได้อย่างไร' เขาตีฉันด้วยกระบองไฟฟ้า แล้วพูดว่า 'เธอดูไม่เหมือนมนุษย์' "เธอพูด

คำศัพท์ข่าว
- electroshock prod = กระบองไฟฟ้า
- government = รัฐบาล
- guard = ผู้คุม, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- human = มนุษย์
- was fined = ถูกปรับ
- ashamed = ละอายใจ
- raped (rape) = ข่มขืน
- shine = ส่องแสง, ทำให้สว่าง (ในข่าวหมายถึงทำให้ ทำให้เรื่องที่ถูกปกปิดเผยออกมา)
- Urumqi (อุรุมชี ) = เมืองหลวงของภูมิภาคซินเจียงตะวันตกของจีน
- Uyghur/ Uighur = ชนกลุ่มน้อยชาวอุยกูร์ที่เป็นมุสลิมในเขตซินเจียง ของประเทศจีน

- Uighur = จากสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
- Uyghur = จากสำนักข่าว : บีบีซี

- sterilised (sterilise) = ทำให้เป็นหมัน (UK)
- sterilized (sterilize) = ทำให้เป็นหมัน (US)

เนื้อหาข่าว บรรดาผู้หญิงพยายาม เปิดเผยถึงพฤติกรรมของจีน ที่ละเมิดทางเพศ โดยการข่มขืน-ทำร้าย และพยายามมความคุมชุมชนส่วนน้อยชาวมุสลิมอุยกูร์ รวมถึงความโหดร้ายของค่ายกักกันในซินเจียง


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น