โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 16-August-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : BANGKOK POST
Thailand logs 1 more Covid case Sunday
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิดอีก 1 รายวันอาทิตย์

Thailand reported one more coronavirus infection from overseas on Sunday, as the Royal Thai Navy denied the sons of two officers had died of Covid-19.
ไทยรายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากต่างประเทศเพิ่มอีก 1 รายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา, ในขณะที่กองทัพเรือไทยปฏิเสธว่าลูกชายของเจ้าหน้าที่ 2 คนเสียชีวิตด้วยโควิด -19

The Centre for Covid-19 Situation Administration said the new case was a 47-year-old male Thai worker i who returned to the country from Singapore on Friday.
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่าวว่าผู้ป่วยใหม่รายนี้ เป็นแรงงานชายไทยอายุ 47 ปี ที่เดินทางกลับประเทศจากสิงคโปร์เมื่อวันศุกร์

A sample taken from him upon arrival at Suvarnabhumi airport turned out positive, and he was transferred from a state quarantine facility to a hospital in Samut Prakan, the centre said.
ผลตัวอย่างที่ได้รับจากเขาเมื่อมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พบว่าเป็นผลบวก และเขาถูกย้ายจากสถานกักตัวของรัฐ ไปยังโรงพยาบาลในสมุทรปราการศูนย์ฯ กล่าว

The new infection brought total cases to 3,377, with fatalities still at 58.
การติดเชื้อรายใหม่ทำให้ยอดผู้ป่วยรวมเป็น 3,377 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตอยู่คงที่ 58 ราย

คำศัพท์ข่าว
- brought (bring) = นำ, นำมาสู่
- fatalities (fatality) = การเสียชีวิต
- returned (return) = กลับมา
- sample = ตัวอย่าง, ผลตรวจ
- upon arrival = เมื่อถึงแล้ว, เมื่อมาถึง

- from overseas = จากต่างประเทศ
- he was transferred = เขาถูกส่งตัว (Passive Voice)
- new infection = ผู้ติดเชื้อรายใหม่
- state quarantine facility = สถานกักตัวของรัฐ
- Centre for Covid-19 Situation Administration = ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19สำนักข่าว : บีบีซี
Thai protests: Thousands gather in Bangkok to demand reforms
การประท้วงในประเทศไทย: ผู้คนนับพันรวมตัวในกรุงเทพฯเ พื่อเรียกร้องการปฏิรูป

Thousands of protesters staged another anti-government rally in the Thai capital, Bangkok, on Sunday to demand political reforms.
ผู้ประท้วงหลายพันคนชุมนุมต่อต้านรัฐบาลอีกครั้ง ในเมืองหลวงของไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์เพื่อเรียกร้องการปฏิรูปทางการเมือง

Demonstrators want a revised constitution and are also calling for reform of the monarchy - a sensitive subject in Thailand.
ผู้ประท้วงต้องการรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขและยังเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในประเทศไทย

Under Thai law, anyone criticising the royal family faces long prison sentences.
ภายใต้กฎหมายไทย ใครก็ตามที่วิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์ ต้องเผชิญกับโทษจำคุกเป็นเวลานาน

คำศัพท์ข่าว
- calling for (call for) = เรียกร้อง
- constitution = รัฐธรรมนูญ
- demand = เรียกร้อง , ต้องการให้มี
- demonstrator = ผู้ประท้วง
- face = เผชิญหน้า
- monarchy = สถาบันกษัตริย์
- reform = ปฏิรูป
- revised = ซึ่งได้ปรับปรุงใหม่
- sentence = คำพิพากษา, ตัดสินโทษ
- sensitive subject = เรื่องละเอียดอ่อน, หัวข้อละเอียดอ่อน
- staged (stage) = จัดกิจกรรม (ในข่าวหมายถึง จัดกิจกรรมประท้วง)
- faces long prison sentences = เผชิญกับโทษจำคุกเป็นเวลานานสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Belarus riot police drop shields and are embraced by anti-government protesters
ตำรวจปราบจลาจลเบลารุสทิ้งโล่ และสวมกอดโดยผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาล

At least 50 Belarus security personnel in riot gear dropped their shields and were embraced by anti-government protesters in Minsk, as demonstrators chanted "brothers" at the police.
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเบลารุสอย่างน้อย 50 คนในชุดปราบจลาจลได้ทิ้งโล่ และสวมกอดโดยกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลในมินสค์ขณะที่ผู้ประท้วงร้อง "พี่น้อง" ใส่ตำรวจ

The scene unfolded in front of several government buildings in the of the capital.
ฉากนี้เกิดขึ้นที่หน้าสถานที่ราชการหลายแห่งในเมืองหลวง

Protesters also shouted, "Sveta -- President," referring to opposition politician Svetlana Tikhanovskaya who says she won the majority in Sunday's highly contested presidential election.
ผู้ประท้วงยังตะโกนว่า "Sveta - ประธานาธิบดี" หมายถึงนักการเมืองฝ่ายค้าน Svetlana Tikhanovskaya ที่บอกว่าเธอชนะได้เป็นเสียงข้างมาก ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงในวันอาทิตย์

คำศัพท์ข่าว
- also (adv) = ด้วย, นอกจากนี้...ก็ยัง...อีกด้วย
- capital = เมืองหลวง
- chanted (chant) = เปล่งเสียงชื่นชม
- demonstrator = ผู้ประท้วง
- dropped (drop) = เลื่อนลง, ทิ้งลง, หล่น
- contested (contest) = ประกวด, แข่งขัน, แก่งแย่ง, โต้แย้ง
- election = การเลือกตั้ง
- embraced (embrace) = อ้าแขนรับ, สวมกอด
- government = รัฐบาล
- majority = เสียงข้างมาก, คะแนนเสียงมากกว่า
- opposition = ตรงข้าม
- presidential = เกี่ยวกับประธานาธิบดี
- riot = จลาจล, วุ่นวาย
- riot gear = เสื้อผ้าชุดป้องกัน, ชุดปราบจลาจล
- referring (refer) = อ้างอิงถึง, หมายถึง
- several = หลาย, จำนวนมาก
- shield = โลห์, อุปกรณ์ป้องกัน (ในข่าวหมายถึงโลห์)
- shouted (shout) = ร้องตะโกน

- president (n) = กับประธานาธิบดี
- presidential (adj) = เกี่ยวกับประธานาธิบดี
- brothers = พี่ชาย (ในข่าวเป็นการเรียก ให้เกียตริกับ ตำรวจปราบจลาจล)
- anti-government protesters = บรรดาผู้ประท้วงที่ต่อต้านรัฐบาล
- opposition politician = นักการเมืองฝ่ายค้าน
- several government buildings = ตึกของรัฐบาลหลายแห่ง/ สถานที่ราชการหลายแห่งสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
British tourists rush back from France to avoid quarantine
นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษรีบเดินทางกลับจากฝรั่งเศสเพื่อหลีกเลี่ยงการกักตัว

Thousands of British holidaymakers have been trying to return home from France in an attempt to avoid new quarantine restrictions imposed by the UK government.
นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษหลายพันคนพยายามกลับบ้านจากฝรั่งเศสเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงข้อจำกัด การกักกันใหม่ที่กำหนดโดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร

The rush came after the government announced late on Thursday that all people arriving in the UK from France, where Covid-19 infections rates are high, would need to self-isolate for 14 days from Saturday onwards.
ความเร่งรีบเกิดขึ้น หลังจากที่รัฐบาลประกาศเมื่อช่วงดึกของวันพฤหัสบดีว่า ประชาชนทุกคนที่เดินทางเข้าในสหราชอาณาจักร จากฝรั่งเศส ซึ่งมีอัตราการติดเชื้อโควิด -19 สูง, จะต้องแยกตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไป

The rule change, which came into force at 4 a.m. BST Saturday, also applies to those traveling to the UK from the Netherlands, Monaco, Malta, Turks and Caicos Islands and Aruba.
การเปลี่ยนแปลงกฎ, ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 4.00 น.ของวันเสาร์ ตามเวลาในประเทศอังกฤษ, ยังมีผลกับผู้ที่เดินทางเข้าสหราชอาณาจักร จากเนเธอร์แลนด์, โมนาโก, มอลตา, หมู่เกาะเติกส์, หมู่เกาะเคคอส และอารูบาด้วย

คำศัพท์ข่าว
- also (adv) = ด้วย, นอกจากนี้
- announced ( announce) = ประกาศ
- applied (apply) = ประยุกต์ใช้, นำมาใช้
- BST = มีหลายความหมาย ในข่าวหมายถึงมาตรฐานเวลาในโซนยุโรป
- holidaymaker = นักท่องเที่ยว, คนที่มีวันพักผ่อน
- imposed (impose) = กำหนด, บังคับใช้
- onwards (adv) = ต่อมา, เป็นต้นไป, มุ่งหน้าไป
- rushed (rush) = ถึง, เข้าถึง
- restriction = ข้อจำกัด
- self-isolate = แยกตัวเอง, กักตัวเอง
- Covid-19 infections rates are high = อัตราการติดเชื้อโควิด -19 สูง
เนื้อหาข่าว ผลกระทบมาจาก อังกฤษสั่งปิดประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวของอังกฤษ ต้องรีบกลับ ก่อนที่จะเข้าประเทศไม่ได้สำนักข่าว : Khaosod English
How the Turntables! Royalists Turn on Princess Ubolratana
โลกได้เปลี่ยนไปแล้ว ! รอยัลลิสต์ใช้ถ้อยคำหยาบคายต่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์

An elder sister of His Majesty the King on Friday came under a slew of online insults – from members of the pro-monarchy faction.
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา พี่สาวคนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดนดูถูกทางออนไลน์ - จากส่วนหนึ่งของสมาชิกฝ่ายสนับสนุนกษัตริย์

The wave of criticism followed Princess Ubolratana’s online post in which she said freedom of expression should be upheld, a remark seen by some as a disapproval of a crackdown on pro-democracy protests.
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามโพสต์ออนไลน์ของเจ้าหญิงอุบลรัตน์ เธอบอกว่าเสรีภาพในการแสดงออกควรได้รับการสนับสนุน, ข้อคิดอันนึงที่บางคนมองว่าไม่เห็นด้วยกับการปราบปรามการประท้วงเพื่อประชาธิปไตย

One of the disparaging posts was published by the Facebook account belonging to Pop Thanainun Thanintsinsakul, an anchor on Nation TV’s evening news program.
หนึ่งในโพสต์ที่ดูหมิ่นถูกเผยแพร่โดยบัญชี Facebook ของ Pop Thanainun Thanintsinsakul ผู้ประกาศข่าวในรายการข่าวภาคค่ำของ Nation TV

คำศัพท์ข่าว
- anchor = ผู้ประกาศข่าว
- belonging to (belong to) = เป็นของ
- crackdown = ปราบปราม
- criticism = ต่อว่า, วิพากษ์วิจารณ์
- elder sister = พี่สาว
- expression = การแสดงออก
- faction = กลุ่มย่อยๆ (กลุ่มเล็ก ๆ ภายในกลุ่มใหญ่)
- freedom = เสรีภาพ
- insult = ดูถูก, ต่อว่า, ด่าทอ
- one of = หนึ่งใน
- published = เผยแพร่
- remark = ความคิดเห็น, ข้อคิดเห็น
- turn on = ด่า, ใช้ถ้อยคำรุนแรง (ด้วยความโกรธ)
- upheld (uphold) = ส่งเสริม, สนับสนุน
- wave = คลื่น, กระแส

ผู้สนับสนุนพระมหากษัตริย์/ ราชวงศ์
- pro-monarchy = สนับสนุนการปกครองโดยสถาบันกษัตริย์
- royalist = สนับสนุนเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์

- seen by some as = บางคนเห็นว่า, บางคนมองว่า (ในเนื้อข่าวหมายถึง คนที่สนับสนุนเผด็จการ)
- she said freedom of expression should be upheld = เธอบอกว่าเสรีภาพในการแสดงออกควรได้รับการสนับสนุน
- Facebook account belonging to = บัญชี Facebook ของ ...
- One of the disparaging posts = หนึ่งในโพสต์ที่ดูหมิ่น
- a crackdown on pro-democracy protests = การปราบปรามการประท้วงเพื่อประชาธิปไตยKhaosod English
Opinion: 2 Parallel Thailands are Headed For a Collision
ความคิดเห็น: 2 เส้นขนานของประเทศไทยมุ่งหน้าสู่การปะทะกัน

Less than 24 hours after Prime Minister Gen Prayut Chan-ocha told the country not to perceive anti-government protesters as enemies, Parit “Penguin” Chiwarak, a prominent student activist was arrested for sedition and nine other charges.
ไม่ถึง 24 ชั่วโมง หลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี บอกกับประเทศว่าอย่ามองว่าผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลเป็นศัตรู“ เพนกวิน” ชีวรักษ์ นักเคลื่อนไหวนักศึกษาคนสำคัญถูกจับในข้อหาปลุกระดมและอีก 9 ข้อหา

This is a symptom of Thailand increasingly splitting into two parallel universes.
นี่คืออาการของประเทศไทยที่แตกออกเป็นจักรวาลคู่ขนานกันมากขึ้นเรื่อย ๆ

Instead of Thailand, we now have two, contradicting Thailands.
แทนที่ประเทศไทย, ตอนนี้เรามีสองประเทศที่ขัดแย้งกัน

คำศัพท์ข่าว
- contradicting ( contradict) = ปีนเกลียว, ถกเถียง
- parallel = เส้นขนาน, คู่ขนาน, คู่ปรับ, ไม่ลงรอย
- parallel universe = โลกคู่ขนาน, เอกภพคู่ขนาน (โลกไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้)
- sedition = การปลุกระดม
- student activist = นักกิจกรรมนักศึกษา/ นักเคลื่อนไหวที่เป็นนักศึกษา
- symptom = อาการ
- increasingly (adv) = อย่างมากขึ้น, โดยเพิ่มขึ้น
- prominent student activist = นักกิจกรรมนักศึกษาที่โดดเด่นสำนักข่าว : BANGKOK POST
This year must not see a repeat of 1976
ปีนี้ต้องไม่ซ้ำรอยปี 1976

If Prime Minister Prayut Chan-o-cha is really serious about averting the current political crisis stemming from the confrontation between pro-democracy and right-wing factions, he must immediately take steps to have the charter rewritten and set up a drafting panel.
หากพล. อ. ประยุทธ์จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีมีความจริงใจในการหลีกเลี่ยงวิกฤตทางการเมืองในปัจจุบัน จากการเผชิญหน้า ระหว่างฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตย และฝ่ายขวา เขาจะต้องดำเนินการเพื่อให้มีการเขียน และจัดตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในทันที

คำศัพท์ข่าว
- serious = อย่างจริงจัง
- about = เกี่ยวกับ
- avert = เลี่ยง, บ่ายเบี่ยง
- between = ระหว่าง
- charter / constitution = รัฐธรรมนูญ
- current = ปัจจุบัน
- crisis stemming = วิกฤตที่เกิดขึ้น
- drafting = การร่าง, การยกร่าง (ร่างกฏหมาย)
- faction = หมู่คณะ
- immediately = ทันที
- panel = คณะกรรมการ
- set up = จัดตั้งขึ้น
- stem = หยุดยั้ง,ยับยั้ง,สกัด
- take step = ดำเนินการ, ก้าวไปข้างหน้า

- a drafting panel = คณะกรรมการร่างกฏหมาย
- charter rewritten = เขียนรัฐธรรมนูญใหม่
- political crisis stemming = วิกฤตที่ทางการเมืองเกิดขึ้น
เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2519


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น