โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 18-August-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : BANGKOK POST
Thailand logs 3 new Covid imports Tuesday
ไทยบันทึกการนำเข้าโควิดใหม่ 3 รายการเมื่อวันอังคาร

The government on Tuesday reported three new cases of the novel coronavirus, quarantined returnees from Russia and India, raising the total to 3,381.
เมื่อวันอังคาร รัฐบาลรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาใหม่ 3 ราย เป็นผู้ถูกกักตัวจากรัสเซีย และอินเดีย ยอดผู้ติดเพิ่มขึ้นเป็น 3,381 ราย

The Centre for Covid-19 Situation Administration said two of them returned from Russia on Aug 2 and were quarantined in Bangkok. Both are Thai masseuses aged 38 and 49.
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่าวว่าทั้งสองคนกลับจากรัสเซียเมื่อวันที่ 2 ส.ค. และถูกกักตัวในกรุงเทพฯ เป็นหมอนวดไทยอายุ 38 และ 49 ปี

They were found with the disease on their second test. One was asymptomatic and the other had a fever.
พวกเขาพบโรคนี้ในการทดสอบครั้งที่สอง คนหนึ่งไม่แสดงอาการ และอีกคนมีไข้

คำศัพท์ข่าว
- disease = เชื้อโรค, โรค
- log = บันทึก, บันทึกสถิติ
- raising (raise) = เลื่อนขึ้น, เพิ่มขึ้น
- returned from Russia = กลับจากรัสเซีย
- returned (return) = กลับมา
- returnee = ผู้ที่กลับ, ผู้ที่เดินทางกลับ
- quarantined (quarantine) = กักตัว, กักบริเวณ
- Thai masseuses = หมอนวดไทย
- The Centre for Covid-19 Situation Administration = ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19
- were quarantined = ถูกกักกัน (Passive Voice)สำนักข่าว : Yahoo
A school in Bangkok, Thailand, is using plastic pens to socially distance children during the coronavirus pandemic.
โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯประเทศไทย ใช้คอกพลาสติกเพื่อช่วยรักษาระยะห่างทางสังคมให้กับเด็กๆ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

In pictures taken by photojournalist Lauren DeCicca, kindergarteners at Wat Khlong Toey School play alone in the individual pens, which are closed on three sides.
ในภาพที่ถ่ายโดย Lauren DeCicca นักถ่ายภาพวารสารศาสตร์, เด็กอนุบาลโรงเรียนวัดคลองเตยเล่นคนเดียวโดยใช้คอก ที่ซึ่งปิดทั้งสามด้าน

The photos were released by Getty Images on Monday:
รูปภาพได้รับการเผยแพร่โดย Getty Images เมื่อวันจันทร์:


คำศัพท์ข่าว
- individual pens = คอกส่วนตัว, กรงส่วนตัว
- kindergartener = เด็กอนุบาล, นักเรียนชั้นอนุบาล
- pandemic = การระบาดใหญ
- pen ปากกา, คอก, กรง (ในข่าวหมายถึงคอกพลาสติกสี่เหลี่ยม)
- photojournalist = ช่างภาพนักข่าว
- play alone = เล่นคนเดียว
- socially distance = การเว้นระยะห่างทางสังคม

- are closed on three sides = ถูกปิดกั้นทั้งสามด้าน (Passive Voice)สำนักข่าว : Independent
‘Unfairly punished’: Foreign students struggling to feed themselves as they are denied support during pandemic
'ถูกลงโทษอย่างไม่เป็นธรรม': นักเรียนต่างชาติที่พยายามหาเลี้ยงตัวเองเนื่องจากถูกปฏิเสธการสนับสนุนในช่วงที่มีการแพร่ระบาด

International students say they’re having to choose between eating meals or paying their tuition fees
นักศึกษาต่างชาติกล่าวว่าพวกเขาต้องเลือกระหว่างการรับประทานอาหารหรือจ่ายค่าเล่าเรียน

คำศัพท์ข่าว
- International students = นักเรียนนา ๆชาติ, นักเรียนต่างชาติ
- meal = อาหาร, มื้ออาหาร
- struggling = การดิ้นรน (พยามแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ย่ำแย่/ ยุ่งยาก)
- support = ช่วยเหลือ, อุดหนุนจุนเจือ
- tuition fees = ค่าเล่าเรียน, ค่าเทอม

- Unfairly punished = ถูกลงโทษอย่างไม่เป็นธรรม (Passive Voice ที่ละ Verb to be เพระเป็นหัวข้อข่าว)สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Immunity studies provide a 'a bit of blue sky' about protection from Covid-19, experts say
การศึกษาเรื่องภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด19 ยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริง,ผู้เชี่ยวชาญกล่าว

A recent batch of studies, many early stage and not yet peer reviewed, show that humans have a "robust" immune response to Covid-19 that may protect them from further infection, even if they had mild symptoms.
เมื่อเร็วนี้ มีการศึกษาจำนวนมาก หลายขั้นตอนการศึกษาอยู่ในขั้นเริ่มต้นยังไม่มีตรวจสอบโดยกลุ่มอื่น, แสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งในการตอบสนองต่อโควิด19 ซึ่งอาจป้องกันพวกเขาจากการติดเชื้อในอนาคต แม้ว่าจะมีอาการเพียงเล็กน้อยก็ตาม

How long that protection lasts is still unclear, but the studies indicate it could last for months.
การป้องกันที่เกิดขึ้นอยู่ได้นานแค่ไหนยังไม่เป็นที่ชัดเจน ,แต่จากการศึกษาระบุว่าน่าจะอยู่ได้หลายเดือน

คำศัพท์ข่าว
- a bit of = เล็กน้อย
- blue sky = ไม่ก่อประโยชน์, ยังไม่สามารถใช้งานได้จริง

- indicate = ชี้ให้เห็นว่า
- reviewed (review) = ตรวจสอบ, ทบทวน, พิจารณา
- robust = เข้มแข็ง, แข็งแรง, แข็งแกร่งดีเยี่ยม
- stage = ช่วง, ระยะ, ขั้นตอน
- may protect them from further infection = อาจป้องกันพวกเขาจากการติดเชื้อเพิ่มขึ้น
- peer = มองหา, พยายามสังเกตุ (มองอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะบางสิ่งบางอย่างมองเห็นได้ยาก )
- even if they had mild symptoms = แม้ว่าจะมีอาการอ่อนๆ/ อาการเล็กน้อย
- peer-review = กระบวนการตรวจสอบงานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ ที่ทำงานในพื้นที่เดียวกัน
- A recent batch of studies, many early stage and not yet peer reviewed = เมื่อเร็วนี้ มีการศึกษาจำนวนมาก หลายขั้นตอนการศึกษาอยู่ในขั้นเริ่มต้นยังไม่มีตรวจสอบโดยกลุ่มอื่นสำนักข่าว :New York Times World

At least 10,000 protesters, many first-time participants in political rallies, gathered in Bangkok on Sunday, demanding change in a country where military tanks have tended to shape politics more than the ballot box has
ผู้ประท้วงอย่างน้อย 10,000 คน ,หลายคนเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองเป็นครั้งแรก รวมตัวกันในกรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ เพื่อเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในประเทศที่รถถังทหารมีแนวโน้มที่จะสร้างการเมืองมากกว่ากล่องบัตรเลือกตั้ง

คำศัพท์ข่าว
- ballot box = กล่องลงคะแนน, หีบบัตรเลือกตั้ง
- change = เปลี่ยนแปลง
- demanding = ต้องการ
- participant = ผู้มีส่วนร่วม, ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
- rallies (rally) = ชุมนุม
- tended (tend) = มีแนวโน้ม, ค่อนข้าง

- political rallies = การชุมนุมทางการเมืองสำนักข่าว :New York Times World
In Thailand, Students Take on the Military (and ‘Death Eaters’)
ในประเทศไทย, นักเรียนอาสารับผิดชอบงานเกี่ยวกับ ทหาร (และ "ผู้เสพความตาย")

Thousands of young people, borrowing from Harry Potter and other pop culture touchstones, are calling on the army and its allies to get out of politics.
หนุ่มสาวหลายพันคนที่กำลังยืมใช้ภาพลักษณ์ร่วมสมัยและเป็นที่นิยมจากเรื่องแฮรี่พอตเตอร์และอื่นๆ, กำลังเรียกร้องให้กองทัพและพันธมิตรออกจากการเมือง

At a protest in Bangkok last month, students flashed a three-fingered salute from the “Hunger Games” movies that has become a symbol of antigovernment defiance in Thailand.
การประท้วงในกรุงเทพฯ เมื่อเดือนที่แล้วกลุ่มนักศึกษาได้แสดงการชูสามนิ้วที่เอามาจากภาพยนตร์ "Hunger Games" ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านรัฐบาลในประเทศไทย

คำศัพท์ข่าว
- army = ทหาร, เกี่ยวกับทหาร
- allies = แนวร่วม, ฝ่ายพันธมิตร
- borrowing (borrow) = หยิบยืม
- called on (call on) = ขอร้อง
- defiance = การขัดขืน
- get out = ออกไป
- politic = เกี่ยวกับการเมือง
- protest = การประท้วง
- salute = แสดงความเคารพ
- a three-fingered salute = แสดงความเคารพโดยการชู 3 นิ้ว
- symbol = สัญลักษณ์
- take on = ยอมรับงาน หรือความรับผิดชอบและบอกว่าคุณจะทำ
- touchstone = มาตรฐาน, ความเป็นตัวตน (หลักการ ที่กำหนดขึ้นเทียบเคียงหรือไว้ตัดสินบางสิ่ง)สำนักข่าว : อัลจาซีราห์
Thai protesters step up calls for political reforms
ผู้ประท้วงชาวไทยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมือง

Demonstrators are demanding new elections, an amended constitution, with some calling for reform of the monarchy.
ผู้ประท้วงเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่, รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข และบางคนเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

Thousands of people have joined student-led rallies in Thailand's capital calling for political reforms.
ผู้คนหลายพันเข้าร่วมการชุมนุมที่นำโดยนักศึกษาในเมืองหลวงของประเทศไทยเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางการเมือง

They are demanding a new election and an amended constitution.
พวกเขาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ และรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข

คำศัพท์ข่าว
- amend = แก้ไข, ทำให้ถูกต้อง
- demand = ต้องการ
- demonstrator = ผู้ประท้วง
- joined (join) = เข้าร่วม
- monarchy = เกี่ยวกับกษัตริย์, สถาบันกษัตริย์
- political (adj) = เกี่ยวกับการเมือง, ในทางการเมือง
- reform = ปฏิรูป
- thousands = จำนวนหลายพันสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Thailand protest movement puts country's youth on collision course with military-backed establishment
การเคลื่อนไหวประท้วงในประเทศไทย ทำให้เยาวชนของประเทศต้องปะทะกับหน่วยงานที่มีทหารหนุนหลัง

Thailand's student movement has reignited, as young people across the country defy threats from the military-backed government to take to the streets and call for the resignation of Prime Minister Prayut Chan-o-cha.
การเคลื่อนไหวของนักศึกษาได้เกิดขึ้นอีกครั้ง ในขณะที่คนหนุ่มสาวทั่วประเทศต่อต้านการคุกคามจากรัฐบาลที่มีทหารหนุนหลัง ออกมาประท้วง และเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตำแหน่ง

คำศัพท์ข่าว
- across = ทั่ว, ถ้วนทั่ว, เต็มพื้นที่
- call for = เรียกร้อง
- resignation = การลาออก
- defy threats
- movement = การเคลื่อนไหว
- reignite = ทำให้ (ปัญหา) ลุกลามอีกครั้ง
- take to the streets = ออกไปตามท้องถนน = อออกมาประท้วง
- threat = ข่มขู่, คุกคาม
- the military-backed government = รัฐบาลที่มีทหารหนุนหลัง
- young people across the country = คนหนุ่มสาวทั่วประเทศ
- establishment = องค์กร, หน่วยงาน, สถานประกอบการ (ในข่าวหมายถึงรัฐบาล)

ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น