โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 11-April-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว Dailymail (Twitter)
สำนักข่าว Dailymail (Website)
'Don't call each other lads': Soldiers are told to be more inclusive and avoid using words such as 'mankind' and 'sportmanship' over fears they could cause offence
'อย่าเรียกกันว่าไอ้หนุ่ม': ทหารได้รับคำสั่งให้ระมัดระวังมากขึ้นและให้หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดหลายคำเช่น 'mankind(มนุษยชาติ)' และ 'sportmanship(ความมีน้ำใจนักกีฬา)' เพราะกลัวว่าจะทำให้เกิดความขุ่นเคือง

Troops from 22 Engineer Regiment told not to use 'lads' so as not cause offence'อย่าเรียกกันว่าเด็ก': ทหารได้รับคำสั่งให้รวมตัวกันมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการใช้คำเช่น 'มนุษยชาติ' และ 'ความมีน้ำใจนักกีฬา' เพราะกลัวว่าจะทำให้เกิดความขุ่นเคือง
กองกำลังจาก 22 กรมทหารช่างบอกว่าห้ามใช้คำว่า 'ไอ้หนุ่ม' เพื่อไม่ก่อให้เกิดความขุ่นเคือง

Army's gender equality drive also includes bans on 'mankind' & 'sportsmanship'
การขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศของกองทัพยังรวมถึงการห้ามใช้คำ 'มนุษยชาติ' และ 'น้ำใจนักกีฬา'

‘Lads’ ban emerged in orders given by 22 Engineer Regiment’s sergeant major
การแบนคำว่า "ไอ้หนุ่ม" เกิดขึ้นตามคำสั่งของจ่าสิบเอกของกรมทหารช่าง 22 คน

Soldiers have been banned from referring to each other as ‘lads’ in the Army’s latest gender equality drive.
ทหารถูกห้ามไม่ให้กล่าวถึงกันและกันว่าเป็น "หนุ่ม" เป็นการขับเคลื่อนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศล่าสุดของกองทัพบก

Troops from 22 Engineer Regiment were told not to use the word because it may cause offence, even if no women are present.
ทหารจาก 22 กรมทหารช่างได้รับคำสั่งว่าอย่าใช้คำนี้เพราะอาจทำให้เกิดความขุ่นเคืองแม้ว่าจะไม่มีผู้หญิงอยู่ก็ตาม

Words such as ‘mankind’ and ‘sportsmanship’ have also been banned as the Armed Forces is remodelled as a gender-neutral organisation.
คำเช่น "มนุษยชาติ" และ "น้ำใจนักกีฬา" ก็ถูกห้ามเช่นกันเนื่องจากกองทัพได้รับการออกแบบใหม่ให้เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางเพศ

Millions of pounds have also been spent on gender-neutral bathroom facilities at the Royal Military Academy Sandhurst, the Army’s officer training centre, and other bases.
นอกจากนี้ยังมีการใช้จ่ายเงินหลายล้านปอนด์สำหรับทำห้องน้ำที่เป็นกลางสำหรับเพศที่ Royal Military Academy Sandhurst ศูนย์ฝึกอบรมนายทหารของกองทัพบกและฐานทัพอื่น ๆ

A ban on women serving in close combat units was lifted in 2016 and since 2018 women have been able to apply for all military roles.
คำสั่งห้ามผู้หญิงที่ทำหน้าที่ในหน่วยรบระยะใกล้ถูกยกเลิกในปีค.ศ.2016 (พ.ศ 2559) และตั้งแต่ปีค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) ผู้หญิงสามารถสมัครเข้าร่วมบทบาททางทหารได้ทั้งหมด

The Army has also introduced gender and age-neutral fitness tests, with the same standards required of male and female troops in tests such as press ups and running.
กองทัพยังได้นำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่เป็นกลางตามเพศและตามวัยมาใช้ ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั้งทหารชายและทหารหญิงในการทดสอบเช่นการยึดพื้นและการวิ่ง

But while there is support for such initiatives, stopping troops using phrases which are included in so many everyday conversations tends to test their patience.
แต่ในขณะที่มีการสนับสนุนโครงการดังกล่าว การห้ามทหารใช้วลี ซึ่งรวมอยู่ในบทสนทนาประจำวันมากมาย มีแนวโน้มที่จะเป็นการะทดสอบความอดทนของพวกเขา

คำศัพท์ใหม่
- also (adv) = นอกจากนี้ ...ก็ยัง...(อีกด้วย)
- ban (n v) = แบน, ห้าม, ระงับ (ไม่ให้ใช้, ไม่ให้มี, ไม่ให้ทำ)
- base = ฐานทัพ
- be lifted = ถูกยกเลิก
- cause (v) = ก่อให้เกิด, ส่งผลให้เกิด, เป็นต้นเหตุ เป็นสาเหตุ
- equality = ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค
- gender-neutral (adj) = เป็นกลางทางเพศ
- inclusive (adj) = ครอบคลุม, กินวงกว้าง, รวมทุกอย่าง
- introduce (v) = แนะนำให้รู้จัก, ประกาศใช้(กฏ, กฏหมาย, มาตรการ, ข้อห้ามต่าง ๆ)
- mankind = มนุษยชาติ, เผ่าพันธุ์มนุษย์
- offence = การทำให้ขุ่นเคืองใจ
- press up = ยึดพื้น, วิดน้ำ
- remodel (v) = ปรับโครงสร้างใหม่, ปรับเปลี่ยนใหม่
- require (v) = ขาดไม่ได้, บังคับใช้ (กฎหมาย)บังคับอย่างเป็นทางการ
- sportsmanship = น้ำใจนักกีฬา
- such as = อย่างเช่น

- lad = ไอ้หนู, ไอ้หนุ่ม (หมายถึงระบุว่า เป็นชาย)
- mankind = มนุษยชาติ (มี man )
- sportsmanship = น้ำใจนักกีฬา (มี man)
สำนักข่าว Guardian
Thai cave rescue, the sequel: Meditating monk saved from flooded cave after four days
กู้ภัยถ้ำประเทศไทย,ภาคต่อ: พระนั่งสมาธิรอดจากถ้ำน้ำท่วมสี่วัน
Buddhist Phra Ajarn Manas was fitted with a diving mask to help him swim out of flooded cave he visited in order to meditate
พระอาจารย์มนัสได้รับการสวมหน้ากากดำน้ำ เพื่อช่วยให้เขาว่ายน้ำออกจากถ้ำที่เข้าไปนั่งทำสมาธิแล้วต่อมาถูกน้ำท่วม

Thai rescue workers have freed a meditating Buddhist monk who was trapped inside a flooded cave for four days .
เจ้าหน้าที่กู้ภัยของไทยได้ช่วยพระภิกษุที่นั่งสมาธิแล้วติดอยู่ในถ้ำที่ถูกน้ำท่วมเป็นเวลาสี่วัน

The monk, identified by rescuers as 46-year-old Phra Ajarn Manas, was on a pilgrimage from another province and had gone into the Phra Sai Ngam cave in Phitsanulok on Saturday to meditate.
พระ ที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยระบุว่าคือพระอาจารย์มนัสวัย 46 ปี เดินธุดงค์มาจากต่างจังหวัดและได้เข้าไปในถ้ำพระไทรงามจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันเสาร์เพื่อนั่งสมาธิ

An unseasonal rainstorm struck on Sunday and continued through to Tuesday, flooding parts of the cave while he was inside, the local rescue unit said on its Facebook page.
การโจมตีของพายุฝนนอกฤดูกาลเมื่อวันอาทิตย์ และต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารทำให้น้ำท่วมบางส่วนของถ้ำขณะที่พระอยู่ข้างในหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นกล่าวบนหน้า Facebook

Seventeen divers participated in the effort to find and free the monk from the spot, which could be accessed only by divers.
นักดำน้ำสิบเจ็ดคนเข้าร่วมในความพยายามในการค้นหาและช่วยปลดปล่อยพระจากจุดนั้น ซึ่งสามารถเข้าถึงได้เพียงนักดำน้ำเท่านั้น

A video posted by rescuers shows the monk fitted with a diving mask making a 12-metre swim underwater.
วิดีโอที่โพสต์โดยหน่วยกู้ภัยแสดงให้เห็นพระที่สวมหน้ากากดำน้ำว่ายน้ำลึก 12 เมตรใต้น้ำ

The unit said local residents told them the monk was still trapped inside the cave on Tuesday afternoon.
หน่วยกล่าวว่า ชาวบ้านในท้องถิ่นบอกพวกเขาว่าพระยังติดอยู่ในถ้ำเมื่อบ่ายวันอังคาร

They went in looking for him but had to call off the operation after about an hour due to rising water levels.
พวกเขาเข้าไปตามหาพระ แต่ต้องหยุดปฏิบัติการหลังจากนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมง เนื่องจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น

They were concerned he may be “exhausted or unconscious because of not having food at all”.
พวกเขากังวลว่าพระอาจ“ อ่อนเพลียหรือหมดสติเพราะไม่มีอาหารเลย”

Pictures on the unit’s Facebook page showed the monk on Wednesday sitting inside the cave surrounded by rescue workers and having his blood pressure taken. “At 11.30am we successfully rescued Phra Manas out of the cave,” the unit said.
ภาพบนหน้า Facebook ของหน่วยแสดงให้เห็นพระภิกษุเมื่อวันพุธนั่งอยู่ภายในถ้ำที่รายล้อมไปด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและที่กำลังวัดความดันโลหิต “ เมื่อเวลา 11.30 น. เราช่วยพระมนัสออกจากถ้ำได้สำเร็จ” หน่วยกล่าว

One of the rescue workers confirmed in a phone call that the monk was out of the cave and receiving first aid.
เจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งยืนยันในโทรศัพท์ว่าพระออกจากถ้ำแล้วและกำลังได้รับการปฐมพยาบาล

Thailand made global headlines in 2018 with the high-profile rescue of 12 Thai boys and their football coach from a flooded cave in the northern town of Chiang Rai.
ประเทศเคยไทยเป็นข่าวพาดหัวทั่วโลกในปีค.ศ. 2018 ด้วยการกู้ชีวิตเด็กชายไทย 12 คนและโค้ชทีมฟุตบอลของพวกเขาจากถ้ำในจังหวัดเชียงรายที่อยู่ทางตอนเหนือได้ถูกน้ำท่วมซึ่งดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมาก

คำศัพท์ข่าว
- call off = ยกเลิก, บอกเลิก
- exhausted = เหน็ดเหนื่อย, เหนื่อยล้าอ่อนแรง
- fit (v) = จัดหาใส่ให้อย่างเหมาะสม (จัดเตรียมบางสิ่งบางอย่างและวางไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง)
- flood (v) = ท่วม, ท่วมท้น, เอ่อล้น, น้ำท่วม
- free (v) = ปลดปล่อย, ทำให้เป็นอิสระ, ทำให้หลุดออก
- high-profile (adj) = ดึงดูดความสนใจมาก, ช่วยประชาสัมพันธ์ได้ดี
- in order to = เพื่อที่จะ
- local rescue unit = หน่วยกู้ภัยท้องถิ่น
- participate (v) = เข้าร่วม, เข้ามีส่วนร่วม
- pilgrimage = เดินทางแสวงบุญ, ธุดงค์
- rainstorm = พายุฝน
- trap (v) = ติดกับ, ติดค้างไปไหนไม่ได้, ติดอยู่ในที่เกิดเหตุ
- unconscious = หมดสติ
- unseasonal (adj) = นอกฤดูกาล (สภาพอากาศ ผิดปกติหรือไม่เหมาะสมสำหรับช่วงเวลาของปี)สำนักข่าว : Washingtonpost
Six-foot lizard discovered scaling shelves of beverage section in Thai 7-Eleven
พบตะกวดขนาด 6 ฟุตกำลังปีนชั้นวางเครื่องดื่มในเซเว่นอีเลฟเว่น

What’s loose in the store and smashing goods to the floor?
อะไรหลุดเข้ามาในร้านและทำสินค้าตกลงที่พื้น?

Staff and customers at a 7-Eleven in the Thai city of Nakhon Pathom, near Bangkok, were stunned this week by the intrusion of a giant Asian water monitor, which barged through the store and scaled shelves next to the beverage cooler, drink cartons cascading down in its wake.
พนักงานและลูกค้าที่เซเว่นอีเลฟเว่นแห่งหนึ่งในเมืองนครปฐม, ใกล้กรุงเทพฯในสัปดาห์นี้ต้องตกตะลึงกับการบุกรุกของตะกวดขนาดยักษ์ของเอเชียที่ลุยผ่านร้านค้าและชั้นวางข้างตู้แช่เครื่องดื่ม และกล่องเครื่องดื่มที่เรียงซ้อนกัน

Shrieking bystanders recorded some of the action.
ผู้ที่ยืนดูร้องเสียงหลงบันทึกการกระทำบางอย่างไว้

Once. Twice. Thrice it almost crashed to the floor. But the lizard was muscular. It appeared determined. It could not be deterred by nine shelves of snacks, footage reveals.
ครั้งหนึ่ง ครั้งที่สอง ครั้งที่สามจนเกือบร่วงลงไปกองกับพื้น แต่ตะกวดแข็งแรง ด้วยความมุ่งมั่น ภาพเผยให้เห็นชั้นวางขนมขบเคี้ยวเก้าชั้นไม่สามารถขัดขวางได้

Tongue protruding, it remained on course toward its apparent goal: the ice dispenser.
ลิ้นที่แลบออกมามันยังคงมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจนนั่นคือตู้น้ำแข็ง

According to bystanders, the reptile, around six feet in length, remained atop the shelves for at least an hour.
ตามที่ผู้สังเกตการณ์บอกว่าสัตว์เลื้อยคลานที่มีความยาวประมาณหกฟุตยังคงอยู่บนชั้นวางเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง

Experts say monitor lizards can grow to be some nine feet long, with males generally growing larger than females.
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าตะกวดสามารถเติบโตได้ยาวถึงเก้าฟุตโดยที่ตัวผู้มักจะโตกว่าตัวเมีย

A member of staff said that while the animal was guided out of the shop, rescuers did not catch it. “It just ran away into the bushes,” the employee told a British tabloid. “I’ve never seen a monitor lizard that big in my life.”
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าวว่าในขณะที่นำสัตว์ออกจากร้าน แต่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยไม่ได้จับมัน “ มันวิ่งหนีเข้าไปในพุ่มไม้” พนักงานคนหนึ่งบอกกับหนังสือพิมพ์ของอังกฤษ“ ฉันไม่เคยเห็นตะกวดตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิต”

Narumpa Tangsin, who was shopping for food when the giant monitor began its own grocery run, said she kept her distance just in case it was having a bad day.
นรัมภา ตั้งสิน ผู้ซึ่งกำลังซื้อของกินตอนที่ตะกวดยักษ์เริ่มทำตัวเป็นเจ้าของร้านขายของชำ เธอบอกว่าอยู่ห่างๆไว้เผื่อว่าจะมีเหตุเลวร้าย

“They’re dangerous animals, especially when they’re angry,” she said, according to media accounts. “I stayed back and recorded it on my phone. I guess that shops have everything, even for lizards.”
“ พวกมันเป็นสัตว์อันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกมันโกรธ” เธอกล่าวตามรายงานของสื่อ “ ฉันถอยออกห่างและบันทึกภาพลงในโทรศัพท์ของฉัน ฉันเดาว่าร้านค้ามีทุกอย่างแม้แต่ตะกวด”

On social media, the enormous reptile was quickly nicknamed Godzilla, as users shared footage of it swinging from the shelves.
บนโซเชียลมีเดียสัตว์เลื้อยคลานขนาดมหึมาได้รับการขนานนามอย่างรวดเร็วว่า Godzilla เนื่องจากผู้ใช้แชร์ภาพของมันที่ห้อยต่องแต่งอยู่ที่ชั้นวาง

Many of those less versed in the science of lizard identification assumed the images came from Florida, while others expressed concern for the welfare of the animal — which staff said probably emerged from a forest nearby.
หลายคนที่ไม่ค่อยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องชนิดของตะกวด สันนิษฐานว่าภาพดังกล่าวมาจากฟลอริดาในขณะที่คนอื่น ๆ แสดงความกังวลต่อสวัสดิภาพของสัตว์ซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่าน่าจะมาจากป่าใกล้ๆแถวนั้น

Monitor lizards generally reside in swamps and woodlands, and are excellent swimmers, although they are known to wander into urban areas, too. They are not usually aggressive unless provoked.
ตะกวดโดยทั่วไปอาศัยอยู่ในหนองน้ำและป่าไม้ และเป็นนักว่ายน้ำที่ยอดเยี่ยมแม้ว่าพวกมันจะรู้จักที่จะเดินเข้าไปในเขตเมืองด้วยก็ตาม พวกมันมักจะไม่ก้าวร้าวเว้นแต่จะถูกยั่วยุ

“They are formidable animals with a powerful tail, sharp claws and teeth,” said Rob Ward, of Britain’s Amphibian and Reptile Conservation team, adding that they have the ability to inflict serious injury when threatened.
“พวกมันเป็นสัตว์ที่น่าเกรงขาม มีหางที่ทรงพลัง กรงเล็บและฟันที่แหลมคม” Rob Ward จากทีมอนุรักษ์สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานของอังกฤษกล่าวและเสริมว่าพวกมันมีความสามารถทำให้บาดเจ็บสาหัสได้เมื่อถูกคุกคาม “

“When it comes to interacting with humans, defensive behaviors including tail whipping, inflating themselves and hissing are most likely if threatened,” he said.
เมื่อพูดถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์พฤติกรรมการป้องกันตัว รวมถึงการฟาดหาง, การพองตัวและการส่งเสียงฟู่นั้นมีแนวโน้มมากที่สุดหากถูกคุกคาม” เขากล่าว

While it remains unclear how exactly the creature ended up in the store, locals say it may have been trying to escape humid weather, and Ward pointed to the lizard’s powerful sense of smell, noting that the carnivore may have been drawn to the scent of food.
ในขณะที่มันยังไม่ชัดเจนว่าสิ่งมีชีวิตนี้มาอยู่ในร้านได้อย่างไร, แต่ชาวบ้านก็บอกว่ามันอาจพยายามหนีอากาศชื้น และWardก็ชี้ไปที่การรับรู้กลิ่นอันทรงพลังของจิ้งจกโดยสังเกตว่าสัตว์กินเนื้ออาจถูกดึงดูดไปยังกลิ่นของอาหาร

According to Ward, monitors are most active during the day, which may explain why Thailand’s 7-Eleven lizard popped up around lunchtime.
ข้อมูลจาก Ward บอกว่าพวกสัตว์เลื้อคลานนี้ส่วนใหญ่หากินตอนกลางวัน ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าทำไมตะกวดในร้าน 7-Eleven ในประเทศไทยจึงโผล่ขึ้นมาในช่วงพักเที่ยง

คำศัพท์ข่าว
- assume (v) = สันนิษฐาน, ทึกทักเอา, คิดว่าเป็นจริง
- barge (v) = เดินลุยโครมคราม, กระโชกโฮกฮาก, เคลื่อนไหวอย่างแรง,
- beverage = เครื่องดื่ม
- carnivore = สัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหาร
- carton = กล่อง, ลังกระดาษ
- enormous (adj) = มหึมา, มหาศาล, ที่ใหญ่โตมโหฬาร
- formidable (adj) = น่าเกรงขาม
- humid = ที่ร้อนชื้น
- ice dispenser = ตู้น้ำแข็ง, ตู้ผลิตน้ำแข็ง, ตู้่แช่
- inflict (v) = ทำให้เสียหาย, สร้างความเจ็บปวด
- in its wake = สืบเนื่องมาจาก
- less (adj adv) = น้อย, แทบไม่มี
- scaling (adj) = กำลังจะหลุด, กำลังจะหล่น
- six-foot (adj) = ขนาด6ฟุต
- snack = ของว่าง, ขนมขบเคี้ยว
- stay back = อยู่ห่างไว้, ไม่ขยับเข้าไปใกล้
- versed (adj) = ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น