โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, December 20, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 20-December-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : BBC
Met Office forecasts 2023 will be hotter than 2022
กรมอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษคาดการณ์ว่าปี 2023 จะร้อนแรงกว่าปี 2022
Next year will be warmer than this one, and one of the hottest on record, the UK Met Office is forecasting.
ปีหน้าอากาศจะอุ่นขึ้นกว่านี้ และเป็นหนึ่งในปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์, กรมอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษคาดการณ์ไว้

Predictions suggest it will be the 10th year in a row the global temperature is at least 1C above average.
การคาดการณ์ระบุว่าจะเป็นปีที่ 10 ติดต่อกันที่อุณหภูมิโลกสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 องศาเซลเซียส

The Met Office explained that a cooling effect known as La Niña will likely end after being in place for three years - part of a natural weather cycle.
สำนักงานอุตุฯ อธิบายว่าอิทธิพลของความเย็นที่รู้จักกันว่าลานีญามีแนวโน้มจะสิ้นสุดลงหลังจากเกิดขึ้นเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรสภาพอากาศตามธรรมชาติ

It also noted the warming impact of human-induced climate change.
นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตุถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์

Scientific evidence shows that climate change is driving up the global temperature.
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศกำลังทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น

Governments globally have promised to cut emissions to keep temperature rise below 1.5C to avoid the worst effects of climate change.
รัฐบาลทั่วโลกได้ให้คำมั่นว่าจะลดการปล่อยก๊าซมลพิษเพื่อคงไว้ให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียส เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

The world has already warmed by around 1.1C compared to the period before the Industrial Revolution in 1750-1900 when humans began burning large amounts of fossil fuels, releasing warming gases into the atmosphere.
โลกร้อนขึ้นแล้วประมาณ 1.1 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมในปี 1750-1900 ตอนที่มนุษย์เริ่มเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลจำนวนมากและทำให้มีการปล่อยก๊าซที่ร้อนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ

คำศัพท์ข่าว
- atmosphere (n) = ชั้นบรรยากาศ
- climate change (n) = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทางลบ (เกิดพายุ, เกิดน้ำท่วม, เกิดคลื่นความร้อนที่ร้ายแรง)
- compare (v) = เปรียบเทียบ
- emission (n) = การปล่อยออกมา (โดยเฉพาะก๊าซหรือรังสี ขึ้นสู่ท้องฟ้า)
- evidence (n) = หลักฐาน
- forecast (v) = พยากรณ์, คาดการณ์
- globally (adv) = ทั่วโลก
- human (n) = มนูษย์, คน
- Met Office (n) = กรมอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษ
- period = (n) ช่วงเวลา, ระยะเวลา
- rise (n) = เลื่อนขึ้น, เพิ่มสูงขึ้น
- suggest (v) = บ่งบอก/บ่งชี้/ชี้ให้เห็น/แนะนำ

No comments:

Post a Comment