โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, December 23, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 23-December-2022



เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : CBS News
A new federal law requiring that sesame be listed as an allergen on food labels is having unintended consequences: Increasing the number of products with the ingredient.
กฎหมายรัฐบาลกลางฉบับใหม่ที่กำหนดให้งาถูกจัดอยู่ในรายการสารก่อภูมิแพ้บนฉลากอาหารกำลังมีผลลัพท์ที่ไม่ได้ตั้งใจ นั่นคือการเพิ่มขึ้นของจำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบนี้

คำศัพท์ข่าว
- consequence (n) = ผลที่ตามมา, ผลลัพธ์ที่จะเกิดภายหลัง
- legislation (n) = กฎหมาย, การออกกฎหมาย
- unintended (adj) = เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจ


แหล่งข่าว : TIME
After testing 28 dark chocolate bars, scientists detected the heavy metals lead and cadmium in all of them.
หลังจากทดสอบดาร์กช็อกโกแลต 28 แท่ง นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจพบโลหะหนักตะกั่วและแคดเมียมในแท่งช็อกโกแลตทั้งหมด

Experts say, however, that this report offers just one small window into a larger problem
อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ารายงานนี้เสนอมุมมองแค่จุดเดียวที่่จะพาไปเห็นปัญหาที่ใหญ่กว่า

คำศัพท์ข่าว
- a window on/to/into = จุดหนึ่งที่นำไปสู่การเรียนรู้หรือเห็นในสิ่งอื่นที่เกิดขึ้น
- bar (n) = แท่ง
- detect (v) = ตรวจจับ, ตรวจพบ
- however (adv, conj) = อย่างไรก็ตาม (ใช้เพื่อแนะนำข้อความที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เพิ่งพูดไป)

หมายเหตุ เนื้อหาข่าวหมายถึงดาร์กช็อกโกแลตไม่ใช่อาหารชนิดเดียวที่มีโลหะหนักเหล่านี้ การทดสอบที่มีขีดจำกัดและการขาดข้อกำหนดในการติดฉลากที่ชัดเจนทำให้ผู้บริโภคตกอยู่ในความเสี่ยง


แหล่งข่าว : ABC News
RECALL: Target is telling customers to stop using some weighted children's blankets that were sold in its stores and online after four incidents where children became entrapped, two of which resulted in deaths, the CPSC announced.
การเรียกคืน: บริษัททาร์เก็ทกำลังบอกลูกค้าให้หยุดใช้ผ้าห่มเด็กแบบถ่วงน้ำหนักที่ขายในร้านค้าและทางออนไลน์หลังจากเกิดเหตุการณ์ 4 ครั้งที่ทำให้เด็กติดกับดักซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย คือกปปส.ได้ประกาศ
การเรียกคืน: บริษัททาร์เก็ตกำลังแจ้งลูกค้าให้หยุดใช้ผ้าห่มเด็กที่มีน้ำหนักมากที่ขายในร้านค้าและทางออนไลน์ของบริษัทหลังจากเกิดเหตุการณ์ 4 ครั้งที่เด็กถูกกักติดไว้ ซึ่งสองครั้งจากสี่ครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย, สำนักงานคณะกรรมาธิการความปลอดภัยของสินค้าบริโภคในสหรัฐอเมริกาประกาศ

คำศัพท์ข่าว
- announce (v) = ประกาศ, แถลงการณ์
- CPSC = ำนักงานคณะกรรมาธิการความปลอดภัยของสินค้าบริโภคในสหรัฐอเมริกา
- entrap (v) = ตกหลุมพราง, เข้าสู่พันธนาการ
- incident (n) = เหตุการณ์
- store (n) = ร้านค้า
- weighted (adj) = เกี่ยวกับการถ่วงน้ำหนัก

หมายเหตุ บริษัทให้ข้อคิดว่าเด็กเล็กอาจถูกพันธนาการหากมีการคลายซิปและเข้าไปในผ้าห่ม ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ

No comments:

Post a Comment